Solide søkjarar vil leite i 24. runde

05.12.2017 11 selskap har søkt om utvinningsløyve i 24. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Søknadsfristen gjekk ut 30. november.

En milepæl for Barentshavet

05.12.2017 Rettighetshaverne i Johan Castberg-funnet i Barentshavet leverte i dag en Plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene.

Hvem fortjener IOR-prisen?

01.12.2017 Vet du om noen som fortjener Oljedirektoratets pris for økt utvinning – IOR-prisen 2018?

Lite gassfunn og tørr brønn nordvest for 7220/11-1 (Alta) i Barentshavet – 7219/12-2 S og 7219/12-2 A

22.11.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 533, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 7219/12-2 S og 7219/12-2 A.

Flere nyheter