Olje- og gassfunn nordvest for 7220/11-1 (Alta) i Barentshavet - 7219/12-1 og 7219/12-1 A

24.02.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 533, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7219/12-1 og avgrensningsbrønn 7219/12-1 A (Filicudi). Brønnen påviste olje og gass.

Ressursrekneskap per 31.12.2016

21.02.2017 Oljedirektoratets estimat for totale oppdaga og ikkje oppdaga petroleums­ressursar på norsk kontinental­sokkel er om lag 14,3 milliardar standard kubikkmeter olje­ekvivalentar.

Produksjonstal januar 2017

21.02.2017 Foreløpige produksjonstal i januar 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 024 000 fat olje, NGL og kondensat.

Økt gassutvinning fra Ormen Lange

10.02.2017 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for utvidelsen av gassanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal.

Flere nyheter

Norsk petroleum

Norsk Petroleum
Norskpetroleum.no

Alt du trenger å vite om norsk petroleums­virksomhet