Leverte tre utbyggingsplaner

15.12.2017 Aker BP leverte i dag Plan for utbygging og drift (PUD) for tre prosjekter. De samlede investeringene blir på rundt 15,5 milliarder kroner.

Solide søkjarar vil leite i 24. runde

05.12.2017 11 selskap har søkt om utvinningsløyve i 24. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Søknadsfristen gjekk ut 30. november.

En milepæl for Barentshavet

05.12.2017 Rettighetshaverne i Johan Castberg-funnet i Barentshavet leverte i dag en Plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene.

Hvem fortjener IOR-prisen?

01.12.2017 Vet du om noen som fortjener Oljedirektoratets pris for økt utvinning – IOR-prisen 2018?

Flere nyheter