Produksjonstal mars 2016

15.04.2016 Foreløpige produksjonstal i mars 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 012 000 fat olje, NGL og kondensat.

Oljedirektoratet har fortsatt stor tro på norsk sokkel

14.04.2016 Oljedirektoratets oppdatering av estimatet for uoppdagede ressurser viser at de totale gjenværende ressursene på norsk sokkel kan gi grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår framover.

Lite oljefunn og tørr brønn sørvest for Oseberg Sør-feltet i Nordsjøen - 30/11-11 S og 30/11-11 A

13.04.2016 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 035/272, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 30/11-11 S og 30/11-11 A.

Presentasjon av ny ressursrapport

07.04.2016 Oljedirektoratet legger fram sin nye ressursrapport den 14. april.

Flere nyheter