Brukere av OilFacts-appen bes oppgradere til ny versjon

25.11.2015 Versjon 1 av OilFacts går ut av drift den 11. desember 2015. OilFacts versjon 2 er tilgjengelig for iOS, Android og Windows Phone.

Plugging av brønner kan hindre verdiskaping

23.11.2015 Gjenbruk av brønner på norsk sokkel kan være god butikk. Derfor er Oljedirektoratet (OD) skeptisk til forslag om å plugge brønner som tiltak for å holde borerigger i aktivitet.

Force – still going strong etter 20 år

20.11.2015 I 20 år har oljeselskaper og myndigheter møttes på ekskursjoner, lunsjmøter og seminarer for å diskutere hvordan oljeutvinningen kan økes og letingen bli mer effektiv.

Lite gass/olje/kondensatfunn nær Visundfeltet i Nordsjøen – 34/8-16 S

20.11.2015 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 120, har avsluttet boring av letebrønn 34/8-16 S.

Flere nyheter

Nytt nettsted

Norsk Petroleum
Norskpetroleum.no erstatter faktaheftet