Gass- og oljefunn ved Valemonfeltet i Nordsjøen

11.04.2014 Statoil, operatør for utvinningstillatelsene i Valemon Unit, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 34/10-54 S og 34/10-54 A. Brønnene påviste olje og gass.

Produksjonstal mars 2014

11.04.2014 Førebels produksjonstal i mars 2014 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 913 000 fat olje, NGL og kondensat.

Olje- og gassfunn nær Njordfeltet i Norskehavet

10.04.2014 VNG, operatør for utvinningstillatelse 586, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6406/12-3 S. Brønnen påviste olje og gass.

Tørr brønn nær Johan Castberg i Barentshavet

10.04.2014 GDF SUEZ, operatør for utvinningstillatelse 607, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7218/8-1. Brønnen er tørr.

Flere nyheter

Gratis app

FactMapMobile

Last ned gratis petroleumsapp