Mer olje enn for ti år siden

26.05.2015 Det er nå mer olje igjen å produsere fra felt og funn enn det var i 2005, og i tillegg antas det at det er mer olje igjen å finne.

Tørre brønner nord for Hyme-feltet i Norskehavet

22.05.2015 Statoil Petroleum AS er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønnene 6407/8-7 og 6407/8-7 A.

Tørr brønn nord for Varg-feltet

20.05.2015 Talisman Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 672, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/12-24 S. Brønnen er tørr.

Havforum.no samler alt om de norske havforvaltningsplanene

19.05.2015 Det nye nettstedet Havforum.no samler arbeidet med helhetlig forvaltning av norske havområder.

Flere nyheter