Resultat av leteboring Resultat av leteboring
17.10.2014
14.10.2014
10.10.2014

Produksjonstall Produksjonstall
14.10.2014
16.09.2014
14.08.2014

Boreløyve Boreløyve
15.10.2014
29.09.2014
29.09.2014

Nytt kurs for fiskerikyndige

17.10.2014 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige på seismikkfartøy 18. – 20. november. Kurset arrangeres i Bergen.

Tørr brønn sør for Statfjordfeltet

17.10.2014 Lundin Norway AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 33/12-10 S. Brønnen er tørr.

Stort olje- og gassfunn nordvest for Snøhvit

14.10.2014 Lundin, operatør for utvinningstillatelse 609, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7220/11-1. Brønnen påviste olje og gass.

Produksjonstal september 2014

14.10.2014 Førebels produksjonstal i september 2014 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 834 000 fat olje, NGL og kondensat.

Flere nyheter