Produksjonstal mai 2016

17.06.2016 Foreløpige produksjonstal i mai 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 944 000 fat olje, NGL og kondensat.

Nytt utbyggingskonsept på Oseberg

15.06.2016 Når Oseberg Vestflanken 2 settes i produksjon i 2018, representerer det et nytt konsept på norsk sokkel. Ubemannede brønnhodeplattformer kan være aktuelt for kommende utbygginger.

Samtykker til oppstart av Rutil

13.06.2016 Oljedirektoratet har gitt samtykke til at rettighetshaverne i Gullfaks  (utvinningstillatelse 050) kan starte opp innretningene på forekomsten Rutil i Gullfaks Sør og begynne å produsere.

Lite gass-/kondensatfunn sørvest for Oseberg Sør-feltet i Nordsjøen - 30/11-13

09.06.2016 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 272, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/11-13. Brønnen påviste gass/kondensat.

Flere nyheter