Gass/kondensat- og oljefunn sørvest for Oseberg Sør-feltet i Nordsjøen - 30/11-14 og 30/11-14 B

27.07.2016 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 272, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 30/11-14 og 30/11-14 B.

Produksjonstal juni 2016

20.07.2016 Foreløpige produksjonstal i juni 2016 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 820 000 fat olje, NGL og kondensat.

Vellykket ROV-tokt på dypt vann i Norskehavet

14.07.2016 Oljedirektoratet (OD) har utført 4 vellykkede ROV-dykk (fjernstyrt undervannsfarkost) samt innsamlet dybdedata (batymetri) ved Vøringutstikkeren vest i Norskehavet, og har fra årets tokt over 100 k...

Olje- og gassfunn sør for Brage-feltet i Nordsjøen - 31/7-1 og 31/7-1 A

13.07.2016 Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 740, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/7-1 og avgrensningsbrønn 31/7-1 A. 

Flere nyheter