Resultat av leteboring Resultat av leteboring
21.10.2014
17.10.2014
14.10.2014

Produksjonstall Produksjonstall
14.10.2014
16.09.2014
14.08.2014

Boreløyve Boreløyve
15.10.2014
29.09.2014
29.09.2014

Avgrensning av oljefunnet 25/8-4 nord for Grane

21.10.2014 Statoil, operatør for utvinningstillatelse 169, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 25/8-18 S.

Nytt kurs for fiskerikyndige

17.10.2014 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige på seismikkfartøy 18. – 20. november. Kurset arrangeres i Bergen.

Tørr brønn sør for Statfjordfeltet

17.10.2014 Lundin Norway AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 33/12-10 S. Brønnen er tørr.

Stort olje- og gassfunn nordvest for Snøhvit

14.10.2014 Lundin, operatør for utvinningstillatelse 609, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7220/11-1. Brønnen påviste olje og gass.

Flere nyheter