Resultat av leteboring Resultat av leteboring
07.08.2014
23.07.2014
22.07.2014

Produksjonstall Produksjonstall
14.08.2014
29.07.2014
17.06.2014

Boreløyve Boreløyve
26.08.2014
26.08.2014
22.08.2014

Oppdaterte og nye beskrivelser av letemodeller

27.08.2014 Nye og oppdaterte beskrivelser av letemodeller for norsk sokkel, inkludert kartomriss og shape-filer, finnes nå på www.npd.no.

Nytt sokkelkart

27.08.2014 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av Oljedirektoratets nye sokkelkart.

Martin Landrø får IOR-prisen i 2014

26.08.2014 Martin Landrø er tildelt Oljedirektoratets IOR-pris for sitt arbeid med å utvikle 4D-seismikk for kartlegging, produksjonsstyring og overvåking av reservoarer.

Kjerneverdier

25.08.2014 På årets ONS viser myndighetsstanden et utvalg av kjerneprøver fra Oljedirektoratets kjernelager. Dette lageret inneholder prøver fra rundt 1600 lete- og produksjonsbrønner på norsk sokkel.

Flere nyheter