Sokkelkart

Kartet Den norske kontinentalsokkel viser mellom anna alle felt, funn, tildelte område og område som er opna for leiting per 25. juni 2018.

Sokkelkartet gir og oversikt over alle utvinningsløyva på norsk sokkel.

Heile kartet eller utsnitt av kartet kan lastast ned i pdf- og jpg-format.

 

Sokkelkartet 2018
Den norske kontinentalsokkelen

PDF

JPG

 

Diverse utsnitt
Arealstatus PDF JPG
Barentshavet PDF JPG
Norskehavet PDF JPG
Nordsjøen PDF JPG

 

Geografiske områder
Barentshavet PDF JPG
Norskehavet PDF JPG
Nordsjøen PDF JPG

 

Interaktivt alternativ:
Daglige oppdateringer av tilsvarende informasjon finnes på Oljedirektoratets faktakart.


24.08.2018