21. konsesjonsrunde

15.04.2011 Olje- og energidepartementet har tildelt nye utvinningsløyve i 21. konsesjonsrunde på norsk sokkel. 29 selskap fikk tilbod om deltaking i 24 nye utvinningsløyve.

04.11.2010 Då søknadsfristen for 21. konsesjonsrunde for norsk sokkel gjekk ut 3. november, hadde 37 selskap levert søknadar.

23.06.2010 Olje- og energidepartementet (OED) har i dag, 23. juni 2010, lyst ut 21. konsesjonsrunde. I denne runden lyses det ut 94 blokker/deler av blokker, fordelt på 43 i Norskehavet og 51 i Barentshavet.

06.04.2010 Olje og energidepartementet sendte 16.03.2010 ut forslag om blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde på offentlig høring.

19.01.2010 Olje- og energidepartementet har motteke forslag frå 43 selskap om kva blokker dei meiner skal inkluderast i den 21. konsesjonsrunden på norsk sokkel.

05.11.2009 Olje- og energidepartementet inviterte torsdag 5. november oljeselskapene til å nominere blokker og/eller blokkombinasjoner de mener bør inkluderes i 21. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel.

02.11.2009