21. konsesjonsrunde - utlysning

23.06.2010
Olje- og energidepartementet (OED) har i dag, 23. juni 2010, lyst ut 21. konsesjonsrunde. I denne runden lyses det ut 94 blokker/deler av blokker, fordelt på 43 i Norskehavet og 51 i Barentshavet.

Direktør for leting i Oljedirektoratet (OD), Sissel Eriksen, sier at en forutsigbar, faktabasert tildelingspolitikk er en hjørnestein i norsk ressursforvaltning.

”I denne runden legger myndighetene til rette for en storsatsing i havområdene utenfor Nord-Norge. Blokkene som er lyst ut i Barentshavet er viktige for videre utforsking, brønner som bores her vil kunne gi informasjon som kan åpne for nye leteområder,” kommenterer hun.

Oljedirektoratet er opptatt av sekvensiell utforsking. Det innebærer at nye blokker blir tildelt på grunnlag av kunnskap fra allerede tildelte arealer. Det gjenstår fortsatt arbeidsforpliktelser som kan gi viktig informasjon i tidligere tildelte blokker i Barentshavet.

Det er fortsatt et gode muligheter for å gjøre funn i Norskehavet. Det er utlyst flere blokker i områder der det allerede er tildelt utvinningstillatelser og gjort funn, og hvor det kan være viktig å påvise ytterligere ressurser som kan gi grunnlag for en samordnet utbygging. I tillegg fortsetter praksis med trinnvis utforskning, derfor er det lyst ut blokker mot vest, der det er utfordringer blant annet med basalt, sier Eriksen.

Da fristen gikk ut 13. januar 2010, hadde 43 selskaper nominert til sammen 307 blokker til den 21. konsesjonsrunden. 138 av disse blokkene var nominert av to eller flere selskaper.

Søknadsfristen er satt til 3. november 2010, og tildelingene vil skje våren 2011. Mer kunnskap om ulykken med boreinnretningen Deepwater Horizon i Mexicogolfen blir en del av beslutningsgrunnlaget.


Kontaktpersoner i OD

 

Utlyste blokker i 21. konsesjonsrunde

 

Aktuelle lenker:


Veiledninger:


Skjemarer som skal fylles ut:


Annen søknadsinformasjon:


Tilgjengelige data: