22. konsesjonsrunde

12.06.2013 Olje- og energidepartementet har sendt ut tilbud om nye utvinningsløyve i 22. konsesjonsrunde på norsk sokkel. 29 selskap fikk tilbod om deltaking i 24 nye utvinningsløyve.

05.12.2012 Då søknadsfristen for 22. konsesjonsrunde for norsk sokkel gjekk ut 4. desember, hadde 36 selskap levert søknader.

26.06.2012 Olje- og energidepartementet (OED) har i dag, 26. juni, utlyst den 22. konsesjonsrunden på norsk sokkel. I denne runden lyses det ut 86 blokker/deler av blokker, fordelt 14 i Norskehavet og 72 i...

10.05.2012 Olje og energidepartementet sendte 30.03.2012 ut forslag om blokker til utlysning i 22. konsesjonsrunde på offentlig høring.

23.01.2012 Olje- og energidepartementet har mottatt forslag frå 37 selskap om kva blokker dei meiner skal inkluderast i den 22. konsesjonsrunden på norsk sokkel.

02.11.2011 Olje- og energidepartementet (OED) inviterte 2. november oljeselskapene til å nominere blokker og/eller blokkombinasjoner de mener bør inkluderes i 22. konsesjonsrunde på norsk sokkel.