22. konsesjonsrunde – utlysning

26.06.2012
Olje- og energidepartementet (OED) har i dag, 26. juni, utlyst den 22. konsesjonsrunden på norsk sokkel. I denne runden lyses det ut 86 blokker/deler av blokker, fordelt 14 i Norskehavet og 72 i Barentshavet.

”Interessen for å lete i Barentshavet har økt betraktelig etter at Statoil og partnerne fant olje og gass på ”Skrugard” (7220/8-1) i 2011. Det letes nå i større grad i hele Barentshavet sør, og troen på nye muligheter og forventningen til funn har økt betraktelig. Denne konsesjonsrunden vil bidra til å opprettholde aktivitetsnivået i dette området og bidra til at vi kan få avklart ressurspotensialet i Barentshavet,” kommenterer Sissel Eriksen, direktør for leting i Oljedirektoratet. 

Da fristen for å nominere blokker gikk ut 11. januar, hadde 37 selskaper nominert til sammen 228 blokker eller deler av blokker i den 22. konsesjonsrunden. 107 av disse blokkene var nominert av to eller flere selskap.

Søknadsfristen er satt til 4. desember 2012 kl. 12.00. Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser før sommeren 2013.  


Kontaktpersoner i OD:

 

Last ned pdf 

 

Aktuelle lenker:


Veiledninger:


Skjema som skal fylles ut:


Annen søknadsinformasjon:


Tilgjengelige data: