23. konsesjonsrunde - utlysning

20.01.2015
Olje- og energidepartementet (OED) har i dag 20. januar 2015, utlyst 23. konsesjonsrunde. I denne runden lyses det ut 57 blokker/deler av blokker, fordelt på 3 i Norskehavet og 54 i Barentshavet.

Da fristen for nominasjon gikk ut 14. januar 2014 hadde 40 selskaper nominert til sammen 160 blokker eller deler av blokker til 23. konsesjonsrunde. 86 av disse var nominert av to eller flere selskaper.

«Interessen for leting i Barentshavet har økt betraktelig etter de siste års spennende funn i 7324/8-1 (Wisting), 7120/1-3 (Gotha) og 7220/11-1 (Alta). Det er i år 50 år siden den første konsesjonsrunden på norsk sokkel ble utlyst. I den forbindelse er det spesielt interessant med de nye områdene i Barentshavet sørøst hvor det ikke har vært letevirksomhet tidligere. Dette kan åpne en ny petroleumsprovins i Barentshavet. Denne konsesjonsrunden bidrar til å holde aktivitetsnivået oppe, samtidig må vi prioritere stegvis leting i de nye områdene.» kommenterer Sissel Eriksen, direktør for leting i Oljedirektoratet.

Søknadsfrist er satt til 2. desember 2015 kl. 12:00. Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser første halvdel av 2016.

 

Kart

Kontaktpersoner i OD:

Aktuelle lenker:

Veiledninger:

Skjema som skal fylles ut:

Shapefiler som skal fylles ut:

Annen søknadsinformasjon:

Tilgjengelige data: