24. konsesjonsrunde - Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring

13.03.2017
Olje og energidepartementet sendte 13.03.2017 ut forslag om blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde på offentlig høring.