Stor interesse for modne områder i TFO 2013

13.09.2013
Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2013 på norsk kontinentalsokkel har myndighetene mottatt søknader fra 50 selskaper.

Det har vært stor interesse for TFO-ordningen de senere årene, noe som har gitt utslag i mange nye utvinningstillatelser. Store deler av TFO-området er per dags dato tildelt. På tross av dette er det også i TFO 2013 stor interesse fra selskapene på norsk sokkel.

Dette viser at modne områder på norsk sokkel fortsatt er interessante. Gjennom TFO-ordningen har mange nye selskaper fått sjansen til å se på områder som har vært tilgjengelige for leting i flere år. Hensikten med TFO-ordningen er å stimulere til leteaktivitet i modne områder der man i de fleste tilfeller forventer å gjøre mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging. Det er derfor god ressursforvaltning å påvise og utnytte disse ressursene før eksisterende infrastruktur i tilknytning til andre felt stenges ned.

”Vi ser at det er rift om areal som har vært tildelt flere ganger tidligere,” sier Sissel Eriksen, direktør i Oljedirektoratet med ansvar for leting. ”I år er det spesielt stor interesse rundt ledig areal i nordlige del av Nordsjøen og midtre del av Norskehavet. Vi merker også økt interesse for Barentshavet i forhold til tidligere år.”

Ved søknadsfristen 11. september var det mulig å søke på totalt 103 029 km2, fordelt på 377 blokker eller deler av blokker. TFO-arealet i Norskehavet er utvidet med 6 blokker i området rundt Aasta Hansteen siden TFO 2012. I tillegg er det blitt tilbakelevert areal innenfor TFO-området det siste året, som er inkludert i arealet selskapene kunne søke på i år. 

I TFO 2012 mottok myndighetene søknader fra 47 selskap på et tilgjengelig areal på 107 865 km2. Av dette ble 19 089 km2 tildelt tidlig i 2013.

TFO 2013 ble annonsert 15. februar 2013:

Tildeling vil sannsynligvis komme på nyåret 2014.

  • Les pressemelding fra Olje- og energidepartementet her >>

 

Kontaktpersonar i OD:
Maria Juul, tlf. 51 87 61 40
Even Gillebo, tlf. 51 87 64 04