75 nye utvinningstillatelser i TFO 2017

16.01.2018
I dag, 16. januar, får 34 selskaper tilbud om til sammen 75 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

Det har aldri tidligere vært tildelt flere utvinningstillatelser i en TFO-runde (Tildeling i forhåndsdefinerte områder), og det har heller ikke vært sendt inn så mange søknader.

Det blir tildelt nye tillatelser i det utvidede TFO-arealet i både Norskehavet og Barentshavet.

Av de 75 utvinningstillatelsene er 45 i Nordsjøen, 22 i Norskehavet og 8 i Barentshavet. 22 av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser. Tre av de nye tillatelsene er delt stratigrafisk og gjelder bare for nivåer under/over en definert stratigrafisk grense.

«Det er positivt at selskapene viser så stor interesse for å lete i de modne områdene på norsk sokkel, hvor det fortsatt er mulig å utnytte eksisterende infrastruktur. Dessuten er det positivt at selskapene har vist interesse for det utvidete TFO-arealet i både Norskehavet og Barentshavet,» sier Wenche Tjelta Johansen, underdirektør med ansvar for leting i Oljedirektoratet.

 «Vi ser at selskapene har identifisert nye letemodeller basert på ny seismikk og ny teknologi. Det er spennende,» fortsetter Johansen.

Det er stort mangfold i aktørbildet i årets TFO-tildeling, som spenner fra mindre til store internasjonale selskaper. Av de 39 selskapene som søkte, får 34 tilbud om andeler i minst én utvinningstillatelse.


Kontaktpersoner i OD: