Nyheter og pressemeldinger

Ny jobb? Vi har 5 ledige stillinger

20.08.2018 Vil du jobbe hos oss som feltutvikler, reservoaringeniør, senior reservoaringeniør, regnskapsmedarbeider eller prosjektkoordinator innen brønndata? Alle stillinger har søknadsfrist 1. september.

IOR-seminar på ONS

17.08.2018 ODs IOR-pris deles ut på ONS. Prisen, som deles ut annen hvert år på ONS, gis til utvinningstillatelser, selskaper, prosjekter eller enkeltpersoner som forventes å skape merverdi på norsk...

Avgrensing av olje- og gass-funnet 15/3-4 (Sigrun) nær Gudrun-feltet i Nordsjøen – 15/3-11

16.08.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsstillatelse 025, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 15/3-11 på olje- og gass- funnet 15/3-4 (Sigrun).

Produksjonstal juli 2018

16.08.2018 Førebels produksjonstal i juli 2018 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 911 000 fat olje, NGL og kondensat.

Tørr brønn nord for Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7322/7-1

13.08.2018 Spirit Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 852, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7322/7-1. Brønnen er tørr.

Oljedirektoratet kartlegger mineralforekomster i dyphavet

09.08.2018 Etter at Olje- og energidepartementet fikk forvaltningsansvaret for mineralforekomster på kontinentalsokkelen, har Oljedirektoratet fått i oppgave å kartlegge mulige forekomster av disse.

Tørr brønn nær Ormen Lange-feltet i Norskehavet – 6304/3-1

08.08.2018 A/S Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 832, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6304/3-1. Brønnen er tørr.

Boreløyve for brønn 7220/5-3 i utvinningsløyve 532

27.07.2018 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/5-3, jf. ressursforskrifta paragraf 8.