Nyheter og pressemeldinger

Avgrensing av oljefunnet 7324/8-1 (Wisting) i Barentshavet – 7324/8-3

18.09.2017 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 537, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 7324/8-3 på oljefunnet 7324/8-1 (Wisting) i Barentshavet.

Kurs for næringen – hva gjør OD?

15.09.2017 OD arrangerer i høst et en-dagskurs for oljeselskapene om ODs oppgaver og roller. Kurset går på norsk 14 november og på engelsk 15 november.

Tørr brønn nord for Statfjord-feltet i Nordsjøen – 33/9-22 S

15.09.2017 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 881, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/9-22 S. Brønnen er tørr.

Ny versjon av SMIL – nettportalen for utvinningstillatelser og myndigheter

15.09.2017 Oljedirektoratet (OD) har lansert en ny og utvidet versjon av SMIL-portalen.

Produksjonstal august 2017

15.09.2017 Foreløpige produksjonstal i august 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 918 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 41 000 fat per dag samanlikna med juli.

Åpning av Barentshavet sørøst er basert på korrekte tall

08.09.2017 Det er stor oppmerksomhet rundt tallgrunnlaget for åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet.

Oppdatert veiledning til årlig statusrapport for felt i produksjon

07.09.2017 Veiledning til årlig statusrapport (ÅSR) er nå oppdatert. Mens det høsten 2016 ble gjort vesentlige endringer, er det for 2017 kun gjort mindre justeringer.

Ny letedirektør

01.09.2017 Torgeir Stordal er ansatt som direktør for leting i Oljedirektoratet. Han tiltrer i dag, 1. september.