Nyheter og pressemeldinger

Klart for oppstart av Gina Krog

24.05.2017 Oljedirektoratet har gitt samtykke til produksjonsstart for Gina Krog-feltet i Nordsjøen. Operatør Statoil planlegger oppstart sent juni 2017.

Styrker pådriverrollen

19.05.2017 For å sikre kapasitet til å utøve enda bedre pådriv innen utbygging av nye felt og økt utvinning fra felt i drift, har Oljedirektoratet tildelt rammeavtaler til elleve leverandører innen ulike...

Produksjonstal april 2017

19.05.2017 Foreløpige produksjonstal i april 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 111 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein nedgang på 38 000 fat per dag (ca. 2 prosent) samanlikna med mars.

Barentshavet nord-rapporten er tilgjengelig

16.05.2017 Rapporten som inneholder de nye ressursestimatene for de østlige delene av Barentshavet nord er nå tilgjengelig på nett og papir.

Tørr brønn vest for Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6705/7-1

12.05.2017 Repsol Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 705, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6705/7-1.

Olje- og energidepartmentet får ansvaret for mineralførekomstar på sokkelen

11.05.2017 Den 1. april overtok Olje- og energidepartementet forvaltningsansvaret for undersøking og utvinning av mineralførekomstar på kontinentalsokkelen.

Boreløyve for brønn 31/7-2 S i utvinningsløyve 740

04.05.2017 Oljedirektoratet har gitt Faroe Petroleum Norge AS boreløyve for brønn 31/7-2 S jf. Ressursforskrifta paragraf 8.

Avgrensing av olje- og gassfunn 7120/1-3 (Gohta) i Barentshavet – 7120/1-5

03.05.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 492, er i ferd med å avslutte boring av avgrensingsbrønn 7120/1-5 på olje- og gassfunnet 7120/1-3 (Gohta).