Nyheter og pressemeldinger

Boreløyve for brønn 6507/8-9 og 6507/8-U2 i utvinningsløyve 124

18.07.2017 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 6507/8-9 og 6507/8-U2, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Lite gassfunn sørøst for Snøhvit-feltet i Barentshavet – 7121/8-1

17.07.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 849, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7121/8-1.

Boreløyve for brønn 7220/11-4 A i utvinningsløyve 609

17.07.2017 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7220/11-4 A jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Oppsummering første halvår 2017

13.07.2017 Det er stor aktivitet på norsk sokkel. I første halvår er det gjort seks funn, seks utbyggingsplaner er godkjent og tre nye felt er satt i produksjon.

Produksjonstal juni 2017

11.07.2017 Foreløpige produksjonstal i juni 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 884 000 fat olje, NGL og kondensat.

Boreløyve for brønn 7219/12-2 S i utvinningsløyve 533

07.07.2017 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7219/12-2 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Boreløyve for brønn 7325/4-1 i utvinningsløyve 855

03.07.2017 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 7325/4-1, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Revidert veiledning til PUD og PAD

03.07.2017 Olje- og energidepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet har revidert veiledning til utarbeidelse av plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av...