Liker variasjon og tverrfaglighet

17.11.2011
Varierte oppgaver og tverrfaglig samarbeid med flinke og erfarne folk er det beste med å jobbe i Oljedirektoratet, sier Erle Mæland Aasheim.

Erle HeggenHun har mastergrad innen teknisk miljøvern fra Universitetet i Stavanger. I Oljedirektoratet arbeider hun som ingeniør innen feltutvikling.

OD har en flat organisasjon der medarbeiderne arbeider sammen i lag. De faste lagene tar seg av etatens løpende oppgaver, mens prosjektlagene opprettes når nye prosjekter dukker opp. Erle Mæland Aasheim er med i tre faste lag og ett prosjekt.

”For tiden jobber jeg mye med scenarioer, vise hvordan ulike ressursbilder kan få betydning for framtidige beslutninger. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Oljedirektoratet og Gassco. Vi skal utarbeide framtidsbilder for framtidig gassproduksjon og gassinfrastrukturutvikling, med utgangspunkt i uoppdagede ressurser i Nordområdene (Norskehavet, LofotenVesterålen og Barentshavet). Slike framtidsbilder kan bidra til å sette premisser for beslutninger knyttet til framtidig gassinfrastrukturutvikling på sokkelen”, forteller Aasheim.

”Utbyggingen av Dagnyfeltet i Nordsjøen er også i fokus. Vi ser på utbyggingsløsninger, kostnader, transport- og miljøløsninger. Vi ser også på dreneringsstrategier,” forteller Mæland.

”Jeg arbeider også med å beregne årlige investeringer knyttet til felt, funn og infrastruktur på norsk sokkel. Anslagene er basert på innrapporteringen fra olje- og gassektoren.”

I andre lag arbeider hun med alt fra optimal utvinning av gassressursene fra et sokkelperspektiv til fjerning av utrangerte innretninger.

Hun liker å ha varierte oppgaver, og hun setter pris på å jobbe tett med dyktige og erfarne kolleger.

”Dessuten synes jeg det er kjekt å arbeide med prosjekter som har direkte konsekvenser for det norske samfunnet,” sier Erle Mæland Aasheim.

”Oljedirektoratet kunne tilby meg en fast og trygg jobb, i tillegg har jeg gode muligheter for faglig utvikling. Arbeidsplassen har en omfattende kursportefølje, og jeg får reise en del,” sier feltutviklingsingeniøren.

Siden hun begynte i OD høsten 2008 har hun blant annet har vært på geologitur til Storbritannia, feltekskursjon i Spania, tjenestereise i Canada og teknologitur til Nederland.

”Nå er jeg med og planlegger en ny teknologitur til Frankrike med alle feltutviklerne i OD,” sier hun.

Oppdatert 16.06.2017.