Måling med mening

17.11.2011
George McInally reiser Norge og Europa rundt for å utføre måleteknisk tilsyn for Oljedirektoratet.

George McInallyAll olje og gass som produseres og eksporteres fra norsk sokkel måles. Enten det er ved kjøp og salg, allokering eller for beregning av skatter og avgifter. Oljedirektoratet ser til at de fiskale målingene er nøyaktige nok, for selv små avvik kan utgjøre store summer.

”Det kjekke med å jobbe med måling i OD, er muligheten til å erfare faget fra en helt annen vinkel enn hva man kan i det private,” sier McInally.

McInally har mastergrad innen kybernetikk, altså vitenskapen om hvordan (tekniske) dynamiske systemer som fartøyer, roboter og industrielle prosesser oppfører seg, og hvordan man kan styre slike systemer automatisk.

Før han begynte i OD, arbeidet han som instrumentingeniør i vedlikeholds- og modifiseringsprosjekter på innretninger på sokkelen.

 ”Når du jobber i OD, får du et veldig godt overblikk over norsk sokkel. Du får innsyn i mange forskjellige løsninger, teknologier og metoder som gir en bred og unik erfaring,” sier McInally.

I OD følger han opp innretninger i drift på sokkelen og på land. Fra innretningene selges og måles olje og gass, i tillegg måles forbrukt brensel og utslipp av CO2 ved fakling:

”Oppfølgingen innebærer tilsyn ute på innretningene, møter med operatørene og behandling av saker som for eksempel omhandler lover og regler,” forklarer måleingeniøren.

På tapetet ellers er blant annet tekniske løsninger og generelle problemstillinger med måling som kan oppstå hvor OD bør involveres.

”Jeg følger også opp utbygginger av nye felt hvor det er måling inne i bildet. Det kan for eksempel være etablering av måleprinsippene, bevitning av kalibrering ved fabrikker og inspeksjon av ferdigstilte målepakker,” sier han.

Videre inspiserer McInally innretninger som er under bygging på verft, han godkjenner oppstart av målepakken og bevitner den første råvareeksporten.

Jobben hans innebærer en del reising, og det trives han godt med. McInally sier at han liker å møte et bredt faglig miljø i OD, hos operatører og leverandører:

”Dessuten har jeg mulighet til å utvikle meg faglig og å delta aktivit i det faglige miljøet. OD bidrar også i internasjonale prosjekter, det er og noe jeg kunne tenkt meg i fremtiden!” sier McInally.