Til beste for samfunnet

25.06.2012
Lisbeth Reinhardt passer på at selskapene på sokkelen driver feltene på en mest mulig samfunnsnyttig måte. 

Lisbeth ReinhardtDen 37 år gamle reservoaringeniøren vokste opp midt i skogen i Målselv i Troms. Allerede i 6. klasse bestemte hun seg for at hun ville bli sivilingeniør. Grunnen var en ingeniørfar og en fem år eldre tante som delte hennes interesse for realfag. Faren pendlet til Stavanger, hvor han arbeidet for Shell.

Framtidsplanene ble lagt da hun leste om faget petroleumsteknologi i en brosjyre han hadde tatt med seg hjem fra Høgskolen i Stavanger. Som 19-åring flyttet hun hit og utdannet seg til sivilingeniør i reservoarteknologi. I løpet av det tredje studieåret tilbrakte hun mye tid på OD mens hun skrev en kandidatoppgave om reservoaregenskapene i feltene Kristin og Lavrans.

”Oljedirektoratet var en koselig plass å være, og jeg husker jeg tenkte på hvordan det ville vært å jobbe her,” forteller hun.

Det skulle gå seks år fra hun var ferdig på høgskolen til hun så en stillingsannonse fra OD som passet hennes utdannelse og interesser. Hun søkte og fikk jobben, som blant annet går ut på å følge opp utvinningstillatelsene på sokkelen.

Reinhardt har stadig kontakt med Olje- og energidepartementet, og med operatørselskapene og deres partnere. Sammen med kollegene i OD vurderer hun selskapenes planer, og kommer med innvendinger når det er nødvendig.

”Vår oppgave er å passe på at selskapene tenker samfunnsnytte når de planlegger og driver feltene,” sier hun.

”Det er for eksempel viktig at de legger planer som sikrer framtidig fleksibilitet, slik at det blir mulig å bore prospekter i nærheten.”

De første årene jobbet hun med felt i drift, men i det siste året har hun i tillegg fulgt med på utbygginger som er i en tidlig fase. Akkurat nå handler det om Svalinfeltet i Nordsjøen. Hun har nettopp gjennomgått reservoardelen av PUD-en, og blant annet sjekket at dreneringsstrategien er bra.

Lisbeth Reinhardt trives med arbeidsoppgavene sine. Å jobbe med tidligfase er ganske intenst. Det er hele tiden ting som skal bestemmes.

”Jeg synes det er veldig spennende å være med på å forme hva som skal skje på feltene,” sier hun. Etter sommerferien skal hun inn i prosjektet som jobber med det nyoppdagede kjempefunnet Johan Sverdrup. Der skal hun blant annet kjøre reservoarsimuleringer.

For tiden er det stor etterspørsel etter folk med hennes bakgrunn, og Reinhardt blir jevnlig kontaktet av hodejegere som vil ha henne til å skifte beite.

”Det er ikke aktuelt,” sier hun.

”Jeg trives veldig godt her, og har ikke noen trang til å bytte akkurat nå.”