Er med og former framtiden

17.11.2011
Samfunnsøkonom Mari Kvaløy forbereder framtidens oljeeventyr.

Mari KvaløyMari Kvaløy har arbeidet i Oljedirektoratet siden 2007, etter ett år i SR-Bank. Hun har mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen.

Samfunnsøkonomi dreier seg om å forvalte ressursene våre på en best mulig måte for samfunnet.

I Oljedirektoratet jobber hun hovedsakelig med leteøkonomi og letestrategiske problemstillinger.

”Aktuelt innen leting er for eksempel tildeling av utvinningstillatelser og åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet på norsk sokkel,” forklarer Kvaløy.

For tiden koordinerer hun også arbeidet med Oljedirektoratets ressursrapport, så det mangler ikke på utfordringer.

Oljedirektoratet legger fram ressursrapport annen hvert år. Den gir status for alle fasene i petroleumsvirksomheten – alt fra leting og uoppdagede ressurser til utvinning, produksjon og nedstenging av felt.

”Arbeidet med ressursrapporten er et eksempel på tverrfaglig samarbeid som er typisk for de fleste oppgavene i Oljedirektoratet.”

Lagarbeid på tvers av fagområder gjør det spesielt attraktivt å arbeide i Oljedirektoratet, mener samfunnsøkonomen:

”Prosjekter med tidsfrister som utføres i team med andre faggrupper gjør arbeidsdagene hektiske og spennende!”