Dette kan OD tilby deg

Løn
Oljedirektoratet har konkurransedyktige lønsvilkår.

Arbeidstid og fleksitid
Oljedirektoratet har 37,5 timar arbeidsveke og fleksibel arbeidstid. Kjernetida er frå klokka 09.00 til klokka 14.30. Den ytre arbeidstida er frå klokka 07.00 til klokka 20.00, den einskilde kan variere arbeidstida frå dag til dag.

Den ordinære arbeidsdagen er frå klokka 08.00 til klokka 15.45 frå 15. september til 14. mai. I sommarhalvåret arbeider ein til klokka 15.00.

Heimekontor
Oljedirektoratet legg til rette for at tilsette som ynskjer det kan ha heimekontor ein dag i veka.

Pensjonsordning
Tilsette i Oljedirektoratet har gode pensjons- og forsikringsordningar gjennom Statens Pensjonskasse.

Kompetanse
Oljedirektoratet er ei kompetanseverksemd, og alle tilsette har ein individuell fagleg utviklingsplan.

Bedriftshytter
Oljedirektoratet har to bedriftshytter, ei i Sirdal og ei på Sørskår i Strand kommune.

Helseteneste
Oljedirektoratet har ei særs god bedriftshelseteneste, mellom anna er det bedriftslege på huset.

Kontor
Våren 2011 flytta Oljedirektoratet inn i nytt bygg på Ullandhaug. I nybygget er det både kontorfellesskap og enkeltkontor.

Trening
Tilsette i Oljedirektoratet kan trene i inntil ein time i veka i arbeidstida. OD har eit velutstyrt treningsrom i Stavanger. Bedriftsidrettslaget har eit variert trimtilbod.


09.05.2017