Faktahefter

Norskpetroleum.no erstatter faktaheftet.
 

Fakta 2014

05.05.2014 Olje- og energidepartementet i samarbeid med Oljedirektoratet gir ut eit nytt faktahefte om norsk petroleumsverksemd, Fakta 2014.

Fakta 2013

26.04.2013 Olje- og energidepartementet i samarbeid med Oljedirektoratet gir ut eit nytt faktahefte om norsk petroleumsverksemd, Fakta 2013.

Fakta 2012

12.04.2012 Olje- og energidepartementet i samarbeid med Oljedirektoratet gir ut eit nytt faktahefte om norsk petroleumsverksemd, Fakta 2012. 

Fakta 2011

04.07.2011 Olje- og energidepartementet i samarbeid med Oljedirektoratet gir ut eit nytt faktahefte om norsk petroleumsverksemd, Fakta 2011.

Fakta 2010

29.06.2010 Olje- og energidepartementet i samarbeid med Oljedirektoratet gir ut eit nytt faktahefte om norsk petroleumsverksemd, Fakta2010.

Fakta 2009

04.05.2009 Olje- og energidepartementet i samarbeid med Oljedirektoratet gir ut eit nytt faktahefte om norsk petroleumsverksemd, Fakta2009.

Fakta 2008

16.06.2008 Olje- og energidepartementet lanserer i samarbeid med Oljedirektoratet, Faktaheftet om norsk petroleumsverksemd for 2008. Publikasjonen gjer ei heilskapleg framstilling av petroleumsverksemda på de...

Fakta 2007

20.04.2007 Fredag den 20 april lanserte Olje- og energidepartementet, i samarbeid med Oljedirektoratet, Faktaheftet om norsk petroleumsverksemd for 2007. Publikasjonen gjer ei heilskapleg framstilling av...

Om faktaheftet

Fakta 2015 er erstatta av norskpetroleum.no

Faktaheftet om norsk petroleumsverksemd hadde oppdatert informasjon om petroleumsverksemda på den norske kontinentalsokkelen: styresmaktene sine rollar, leiteverksemda, utbygging og drift, opprydding etter avslutta produksjon og systemet for gassforvalting.

Faktaheftet hadde også oversikt over staten sine petroleumsinntekter, miljøomsyn i norsk petroleumsverksemd, dei norske petroleumsressursane og beskriv alle felta som er i produksjon.

Heftet vart gitt ut av Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet.

Avgrens

PubliseringsårSorter