Is i magen

Bente-Nyland
19.12.2016
I olje- og gassektoren har vi hatt mer vær enn vi har hatt bruk for de siste par årene. Og mye tyder på at vi må tåle uvær en stund til.

Den gode nyheten selv i tøffe tider, er at ressurspotensialet på norsk sokkel består. Vi har ennå mye olje og gass i banken. Det samme ser selskapene, for de søker fortsatt nye oppgaver gjennom konsesjonsrundene. Sammen med disse selskapene vil vi sikre at de tar gode beslutninger når nye funn skal bygges ut – beslutninger som også tar hensyn til at utbyggingen er rustet for tiltak for økt utvinning på et senere tidspunkt. Derfor er det viktigere enn noen gang at utbyggerne velger fleksible løsninger som åpner for å koble til andre ressurser i området. I tillegg må det letes grundig i områdene rundt, slik at de ofte marginale ressursene der kan utnytte kapasiteten på innretninger og infrastruktur som allerede finnes.

Det er knyttet stor spenning til leting i mindre modne områder, som i Barentshavet sør. Våre anslag viser at de største gjenværende uoppdagede ressursene på norsk sokkel ligger i nordområdene. Høy leteaktivitet må til for å opprettholde produksjonen. Antallet letebrønner i 2016 har vært høyere enn antatt, men vi frykter en nedgang i 2017.

Petroleumsnæringen er fortsatt helt avgjørende for å opprettholde den velferdsstaten vi alle nyter godt av. Statens inntekter fra sokkelen utgjør rundt tre fjerdedeler av de samlede inntektene fra næringsvirksomhet. Da er det ikke så enkelt å se hva «den nye oljen» skal være.

Vi er mange som tror at vi skal ri av det uværet som har rammet nasjonen så hardt – og dessverre så mange arbeidstakere i næringen – og da gjelder det å holde hodet kaldt en stund til.

 

Bente Nyland
Oljedirektør