Nye initiativ i oljebyen

19.12.2016
I Stavanger møtes gründere for å dele kompetanse og utstyr. Mange av dem er ingeniører og it-folk fra oljeindustrien som drømmer om å skape noe eget.

| Jorunn Braathen Eia og Monica Larsen (foto)

Hjelper. Jan Tore Usken, forretningsutvikler og gründer i Creator Makerspace ønsker å koble sammen gründere og industrien, og legge til rette for at de kan ta steget videre og etablere nye selskaper.

Hjelper.
Jan Tore Usken, forretningsutvikler og gründer i Creator Makerspace ønsker å koble sammen gründere og industrien, og legge til rette for at de kan ta steget videre og etablere nye selskaper.

 

Vi er en del av den fjerde industrielle revolusjon, » sier Jan Tore Usken, forretningsutvikler og gründer i Creator Makerspace i Stavanger.

Han sier at det sitter mange hobbyskapere på arbeidsplasser, i kjellere og garasjer: «Gode ideer kommer ikke videre fordi folk ikke vet hvordan de skal sette dem ut i livet. De mangler utstyr og økonomi. Hos oss kan de møtes for teste ideen på andre, og bygge prototyper.»

Rask vekst innen digitalisering og internett kjennetegner den fjerde industrielle revolusjonen. Digitalisering kommer til å endre eksisterende forretningsmodeller, sosiale normer og det politiske landskapet.

«Vi må tenke helt nytt. Utviklingen går fort, det er mye spennende som skjer og vi ønsker å være en del av det. Framtiden er fantastisk,» sier Usken.

Norsk petroleumsvirksomhet er et teknisk lokomotiv og en av Norges mest kunnskapsbaserte, teknologisk avanserte og ingeniørtunge næringer. Teknologi fra denne bransjen er allerede overført til mange forskjellige sektorer. Det vil Creator Makerspace utnytte.

Ideen til selskapet kom fra Rogaland Makers som ble stiftet i 2010. Selskapet drives som et non-profit-selskap og er en møte- og arbeidsplass for skapere og gründere der de kan teste ny teknologi, vise hva som er mulig å gjøre med teknologi og lage prototyper for industrien.

«Vi ønsker å koble sammen gründere og industrien, og legge til rette for at de kan ta steget videre og etablere nye selskaper. I vår region med stor ledighet og mange kompetente mennesker på jakt etter jobb, trenger vi å tenke nytt. Å snakke sammen resulterer i innovasjon, » sier Usken.

Han forteller at det i det siste året har vært stor tilgang på ingeniører og skapere fra oljeindustrien som er i full gang med å virkeliggjøre drømmen om å skape sitt eget.

Kompetanse og verktøy deles og det lages alt fra droner til roboter. Verkstedet har 3D-skrivere, laserkutter, fresere, fotoplotter, vinylkutter og masse utstyr til metall, tre og elektro. Målet er å skape 100 arbeidsplasser innen to år og 1000 innen fem år.

Usken mener at det er 80 prosent billigere å lage en prototype hos Creator Makerspace, enn å gjøre det hjemme fordi «vi deler på alt.»

 

Fellesskap. I Bolders kontorlandskap jobber kreative mennesker sammen for å finne smarte løsninger som er tilpasset hver enkelts interesser og behov.

Fellesskap.
I Bolders kontorlandskap jobber kreative mennesker sammen for å finne
smarte løsninger som er tilpasset hver enkelts interesser og behov.

 

Ny revolusjon

Nå ruller den fjerde industrielle revolusjonen over kloden, skriver den danske avisen Berlingske. Ifølge grunnleggeren av World Economic Forum, den tyske professor Klaus Schwab, kommer det til å skje med en hastighet og en gjennomslagskraft uten historisk sidestykke.

Han skriver i en ny bok om svimlende perspektiver som oppstår når milliarder av mennesker er forbundet via mobile enheter med uendelig regnekraft, lagerkapasitet og adgang til kunnskap. Nye teknologiske gjennombrudd vil skje innen områder som kunstig intelligens, robotteknologi, The Internet of things, autonome kjøretøyer, 3D-print, nanoteknologi, bioteknologi, materialvitenskap, energilagring og kvantecomputere.

I næringslivet, og ikke minst i produksjonsbedrifter, vil sofistikerte roboter, økt kunstig intelligens og bruken av avanserte materialer gjøre sitt inntok. Via automatisering og digitalisering kan varer framstilles, nærmest uten berøring av menneskehånd, og nå ut til kunder og brukere på nye måter.

Revolusjonen påvirker nesten alle bransjer og millioner av jobber vil forsvinne, mens mange nye vil komme til. Roboter vil ta over arbeid fra industri- og produksjonsarbeidere, og akademikere som leger, jurister og økonomer kan oppleve at deler av deres kompetanse blir overtatt av ny teknologi. Både vesten, utviklingsland og vekstøkonomier utfordres.

Robotteknologi er så avansert at man kan lære en intelligent robot hva som helst. Teknologien er også blitt billigere. I framtiden kan det være prisen på en kilowattime som avgjør hvor virksomheter blir plassert.

 

Det har skjedd før

1784 regnes som året da den første industrielle revolusjonen startet. Da ble dampmaskinen introdusert. Nær hundre år senere, i 1870, kom neste revolusjon med samlebåndet for masseproduksjonen. Den tredje industrielle revolusjon med økt bruk av datamaskiner, elektronikk og automatisering startet i 1969.

 

Spill. Arnfinn Matre er en av oppfinnerne som trives i gründermiljøet på Forus. Her med spillet UFO Hunter.

Spill.
Arnfinn Matre er en av oppfinnerne som trives i gründermiljøet på Forus. Her med spillet UFO Hunter.

 

 

Ideklekkeriet

 

 

Livsstil. Bolder jobber med å skape Norges største innendørs senter for en aktiv og bevisst livsstil, og samarbeider med Stavanger kommune om digitalisering av et turnett. Gründer og daglig leder Eirik Skjærseth nr. 2 fra venstre.

Livsstil.
Bolder jobber med å skape Norges største innendørs senter for en aktiv og bevisst livsstil, og samarbeider med Stavanger kommune om digitalisering av et turnett. Gründer og daglig leder Eirik Skjærseth nr. 2 fra venstre.

 

Nedturen der mange flinke folk har mistet jobben, har ført til oppblomstring av flere nye bedrifter i oljehovedstaden. Stavanger skal gjøres til en testarena for smarte teknologiske konsepter.

«Du kan spare 10-20 prosent ved å gjøre ventilasjonssystemet ditt smartere. For et mindre bygg på 4000 kvadratmeter kan det dreie seg om inntil 150 000 kroner i besparelser i året,» mener Sjur Usken, daglig leder i Smart Plants.

Selskapet vant Angel Challenge Stavanger i oktober med lanseringen av produktet ClevAir som gjør bygg smarte ved selvregulering av temperatur og lys. Angel Challenge er en konkurranse som ble etablert i Oslo høsten 2015. Deltakerne er oppstartsbedrifter som kjemper om en investering på 1,3 millioner kroner.

«Vi har et samarbeid med Kverneland Group som har optimalisert fabrikkgolvet. Går noe galt med maskinene, melder systemet fra og feilen blir umiddelbart reparert, » sier Usken og legger til at de også har drivhus på Jæren som kunder.

 

Smarte bygg. Produktet ClevAir ble lansert i oktober og vant Angel Challenge i Stavanger. ”Vi lager systemer som gjør bygg smarte,” sier Sjur Usken, daglig leder i Smart Plants.

Smarte bygg.
Produktet ClevAir ble lansert i oktober og vant Angel Challenge i Stavanger. ”Vi lager systemer som gjør bygg smarte,” sier Sjur Usken, daglig leder i Smart Plants.

 

Ny sykkel

I selskapet Elpedal jobber Per Hassel Sørensen med å utvikle Podbike, en el-sykkel med fire hjul og lukket kupé. Ideen bak Podbike er å la syklisten beholde miljøfordelene og helsegevinsten til sykkelen, men ha personkomfort som i en bil. På sikt skal Podbike bli såpass autonom at den skal kunne parkere og lade seg selv.

 

Livsstil

«Vi hadde en drøm om å bygge et miljø der selskaper med kreative mennesker jobber sammen. Et sted der man inspirerer og blir inspirert,” sier Eirik Skjærseth i Bolder, et livsstilselskap støttet av teknologi, og et utstillingsvindu for personlig tilpasset innhold.

Tanken er å skape en arena for en aktiv og bevisst livsstil med individet i fokus, ifølge Skjærseth, som er sivilingeniør i marinteknikk og kommer fra verftsindustrien.

«Vi skal gjøre folk i stand til å bruke smarte løsninger som er personlig tilpasset både når det gjelder innhold og læring. Sammen med blant andre Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger ønsker vi å gjøre Stavanger til en testarena for smarte teknologiske konsepter for mennesker,» sier Gian Kolbjørnsen i Bolder.

Selskapet vil skape et regionalt laboratorium, blant annet Norges største innendørssenter for en aktiv og bevisst livsstil. Her skal bedrifter jobbe sammen og dele kunnskaper, ta imot besøksgrupper, skoler, familiedager og skape ny vekstindustri i Norge.

Videre jobber selskapet med konseptet Smart innbygger sammen med Stavanger kommune. En digitalisering av et turnett skal optimalisere og teste tjenester i byen med innbyggerne som aktive deltakere.

Bolder jobber også med en ny løsning for konferansen Nordic Edge i 2017 som skal være personlig tilpasset hver enkelt deltaker. Ved påmelding gir deltakeren informasjon om sine personlige interesser og formålet med deltakelsen. Hun får da på forhånd veiledning om hvor på konferanseområdet hun bør gå og hvem hun bør snakke med. I etterkant kommer invitasjoner til andre konferanser som passer interesser og behov.

Bolder tror prosjektene har potensial til å skape 4-5000 arbeidsplasser i regionen gjennom partnere og leverandører. Selskapet selv forventer å ha 40-60 ansatte i løpet av 2017.

 

Gode tider for innovasjon

Håmsø patentbyrå understreker viktigheten av å sikre seg rettigheter til nyutviklet teknologi.

«Vi har en god oversikt over oppfinnerne i regionen. Vi har det siste året hatt oppgang i antall søknader om patent, design og varemerker, inkludert fra petroleums- og oppdrettsindustrien,» sier Krister Mangersnes, leder for patentavdelingen i Håmsø Patentbyrå i Sandnes.

Nå er det gode tider for innovasjon og byrået har ansatt flere nye patentrådgivere: «Det var over 200 søkere til én stilling, og minst 150 av dem var svært kompetente. »

Patentrådgiverne hos Håmsø har tung teknisk bakgrunn, ofte som forskere, i tillegg til juridisk kompetanse.

Smartere løsninger tvinger seg fram når bedrifter kutter kostnader. Mange etablerte bedrifter har de siste årene frigjort tid og finner fram gode ideer fra skuffene. Det er også en gradvis økende bevissthet omkring immaterielle rettigheter og immaterielle verdier generelt. Norge har vært et U-land når det gjelder å sikre seg patenter.

«Det kan være svært nyttig å ha patent på en oppfinnelse. Det hindrer andre i å utnytte din oppfinnelse til sin fordel. Et varemerke eller et registrert design gir betydelige konkurransemessige fortrinn,» sier Mangersnes.

Håmsø hjelper oppfinnerne og forskere fra hele landet til å etablere egne selskaper og ta patent på sine oppfinnelser. Byrået gir råd om hvordan gå fram, men kan dessverre ikke garantere for kommersiell suksess. Klientene opererer innenfor nanoteknologi, fornybar energi, petroleum, akvakultur, landbruk samt byggindustri.

Det kan gjerne ta fra 2-10 år fra en patentsøknad blir innlevert og til patent eventuelt blir innvilget i ulike land.

 

Patent. Det er nyttig å ha patent på en oppfinnelse. Krister Mangersnes i Håmsø Patentbyrå hjelper oppfinnere og forskere til å etablere egne selskaper og ta patent på oppfinnelser.

Patent.
Det er nyttig å ha patent på en oppfinnelse. Krister Mangersnes i Håmsø Patentbyrå hjelper oppfinnere og forskere til å etablere egne selskaper og ta patent på oppfinnelser.