Ghana har fått ny petroleumslov

19.12.2016
Den relativt ferske oljenasjonen Ghana har endelig fått på plass regel- og rammeverk for å forvalte sine olje- og gassressurser. Og det med god hjelp gjennom Olje for utvikling-programmet.

Hovedstaden Accra. Norske myndigheter har vært den foretrukne rådgiveren for Ghana som har vedtatt en ny petroleumslov. (Foto: OMG Voice)

Hovedstaden Accra.
Norske myndigheter har vært den foretrukne rådgiveren for Ghana som har vedtatt en ny petroleumslov.
(Foto: OMG Voice)

 

Ghana

Nå er alt opp til styresmaktene. Spørsmålet er om Ghana kan bryte oljeforbannelsen som har rammet flere andre afrikanske land,» sier Gilbert Aboagye Da Costa, utgiver og sjefredaktør for Ghana offshore.

Han har fulgt utviklingen på nært hold siden han i 2010 kom hjem fra sitt opphold som Nigeriareporter for BBC, Associated Press og Time magazine. Han ser mest positivt i det som har skjedd, men er samtidig bekymret: «For å lykkes, er det helt nødvendig å skape åpenhet om og innsyn i petroleumsøkonomien.»

Erik Abrahamsen har vært Oljedirektoratets koordinator i Olje for utvikling-programmet fra 2008 og fram til 2016. Han forteller at Ghana hadde en petroleumslov fra 1980-tallet, men at denne trengte revisjon: «Arbeidet med ny lov startet i 2010. Vårt bidrag har vært å gi ghaneserne eierskap til prosessen slik at ‘produktene’ ble deres. Vi har bistått dem slik at de kan sikre god ressursforvaltning, god forvaltning av data samt rammevilkår for sikkerhet. Nå har de fått verktøyene til å forvalte sine ressurser på en god måte.»

Dette er nå på plass og den nye petroleumsloven ble vedtatt i august. Med ny lov og et nytt petroleumsdirektorat (ala Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet) etablert, bør det være gode forutsetninger for å nå målet om god ressursforvaltning.

Rådgiverne fra Norge kom inn tidlig i prosessen for å gi innspill når ghaneserne trengte det som mest. Abrahamsen synes det har vært en givende reise og at samarbeidet har gått bra. Flere delegasjoner fra Ghana – inklusive presidenten – har besøkt Norge.

«Hvor stor suksessen blir, gjenstår å se,» sier Abrahamsen.

Arvtakeren for prosjektet, Svein Arne Svilosen, forteller at Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet nå bistår ghanesiske myndigheter med å skrive forskrifter underlagt den nye loven. En ny måleforskrift ble vedtatt i november. Det som gjenstår er forskrifter for dataforvaltning, helse, miljø og sikkerhet, samt en generell petroleumsforskrift. Når disse er vedtatt, er Ghana ferdig med sitt juridiske rammeverk for petroleumsindustrien.

Ghana produserer for tiden cirka 100 000 fat olje per dag fra hver av de to feltene til havs, Jubilee og Ten, begge operert av Tullow. Sankofa blir det tredje feltet, og der forberedes oppstart. Det opereres av Eni og inneholder olje, men samt en del gass.