Norwegian continental shelves

19.12.2016
En stand utformet som et klassisk bibliotek fra Victoria-tiden ble brukt som bilde på myndighetenes kunnskapsbank under ONS 2016. Ideen gikk hjem hos besøkende og hos juryen som kåret beste stand.

Oljedirektoratets stand på ONS 2016

Oljedirektoratets stand på ONS 2016

 

Standen (bildet over) til Oljedirektoratet (OD) og Olje- og energidepartementet (OED) ble kåret til den beste (i klassen større enn 50 kvadratmeter).

Juryen som valgte å tildele myndighetsstanden prisen, beskriver det som overraskende og originalt å bruke designet til et gammelt bibliotek for å illustrere forvaltningen av petroleumsdata og overgangen fra bøker til bytes. Juryen framhevet også det treffende navnet The Norwegian Continental Shelves.

For å gjenskape et bibliotek er ekte bøker en selvfølge. Oljedirektoratet var så heldige å få låne 3000 bøker av Stavanger bibliotek. I tillegg til bøkene, ble det satt opp flere dataskjermer der publikum kunne hente fram informasjonen som ligger i myndighetens databaser.

Myndighetene har data fra all petroleumsaktivitet på sokkelen. Disse er tilgjengelig på myndighetenes nettsteder og databaser. Det aller meste av informasjonen er åpen for alle. Omfanget og åpenheten er unik – også når vi sammenligner med andre olje- og gassnasjoner.

Norsk petroleumspolitikk er basert på kunnskap. En god kunnskapsbasert ressursforvaltning kommer hele Norge til gode. Derfor er myndighetenes filosofi at de oljeselskapene som ønsker innpass på norsk sokkel, ikke skal konkurrere om data – men om hvordan de bruker tilgjengelige data.