Norsk sokkel nr. 1-2005

Nr1-2005
31.03.2005
Kloke hoder, klare tanker, grensesprengende metoder. Forskning og teknologiutvikling er temaet for denne utgaven av Oljedirektoratets magasin Norsk sokkel.