Norsk sokkel nr. 1-2009

Nr1-2009
19.05.2009
Island vurderer søknader til sin første konsesjonsrunde. De åpner Dreki-området, 300 kilometer fra nordøstkysten.