Berg- og dalbane innen boring

19.05.2009
Til tross for teknologiske nyvinninger, sakker boreprogrammene akterut. Oljedirektoratet (OD) har gått sammen med forskere ved Universitetet i Stavanger for å undersøke den lite hyggelige utviklingen innen boreeffektivitet.
  • Nick Terdre, oljejournalist

Foto: Harald Pettersen/StatoilHydro

Boreeffektivitet har en klar sammenheng med kostnader.
Foto: Harald Pettersen/StatoilHydro

 

”Prosjektet skal se på utviklingen av boreeffektiviteten på den norske kontinentalsokkelen, og på de faktorene som driver den, sier Terje Sørenes som koordinerer ODs deltakelse. Den innebærer å fremskaffe data for analyse og delta i diskusjoner om problem- stillingene og resultatene.

De første fruktene av dette arbeidet skal foreligge i mai i form av en rapport om leteboring fra universitetsgruppen som ledes av Petter Osmundsen og Ragnar Tveterås, professorer i petroleumsøkonomi, samt amanuensis Kristin Helen Roll.

Senere i dette femårsprogrammet, som også støttes av Norges forskningsråd, vil forskerne rette oppmerksomheten mot produksjonsboring.

Data for leteboring viser at effektiviteten – målt som et gjennomsnitt av antall meter boret per dag – bedret seg betraktelig i begynnelsen av 2000- tallet, og nådde en topp på 147 meter/ dag i 2004.

Året etter falt det til under 50 meter/dag. Tallet har bedret seg noe siden den gang, men er ikke i nærheten av 100 meter/dag.

 

Kostnadsrelatert

Professor Osmundsen innrømmer at han ble overrumplet av den plutselige nedgangen. Han bemerker at effektivitet har en klar sammenheng med kostnader.

Når riggratene er høye og gjenspeiler sterk etterspørsel, er tendensen at det oftere oppstår flaskehalser. I tilfeller der rundt 40 leverandører er involvert i en boreoperasjon, kan problemer i ett selskap stanse hele aktiviteten.

Analyse av dataene indikerer en rekke faktorer knyttet til endringer i boreeffektivitet. En av disse er brønntype: Er det en undersøkelses- eller en avgrensingsbrønn? Plasseringen på norsk sokkel spiller en rolle, de beste resultatene oppnås i Nordsjøen. Større vanndybde og økende brønnlengde har også sammenheng med synkende effektivitet.

 

Oppmerksomhet

Da det i vinter dukket opp en artikkel om forskningen i Stavanger-avisene, sendte borepersonell spontant inn sine refleksjoner. Flere påpekte at strengere helse-, miljø- og sikkerhetsforskrifter (HMS) kan forsinke arbeidet betraktelig.

Professor Osmundsen ønsker slike kommentarer velkommen: ”Det kan synes som om de var bekymret for at de ikke lenger var konkurransedyktige.”

”De oppfattet framstillingen som om nedgangen i produktiviteten var deres feil, og de ville gjerne si i fra at så ikke var tilfelle.”

 

Ikke så enkelt

Med oppturen innen nybygginging, er spørsmålet hvorvidt sjettegenerasjons-rigger kan føre til en effektivitetsforbedring på norsk sokkel. Men igjen, bildet er ikke så enkelt.

En rigg som har levert gode boreresultater er for eksempel Deepsea Trym. Den ble bygget allerede i 1976 basert på Akers velrenommerte H-3- konstruksjon, og nådde et gjennomsnitt på 147 meter/dag i 2007 og 163 meter/dag i fjor under arbeidet med StatoilHydros Troll oljeutbygging i Nordsjøen.

 

Stor investering

Denne enheten ble solgt av Odfjell Drilling til Songa Offshore i 2007, men administreres av førstnevnte så lenge StatoilHydrokontrakten løper. Odfjell har investert rundt 100 millioner US-dollar i oppgraderinger i løpet av disse årene for å sikre at riggen fortsatt er effektiv, ifølge administrerende direktør Ketil Lenning.

Besetningens bidrag er også avgjørende. Lenning framholder at den aller viktigste årsaken til at Deepsea Trym fungerer så bra, er det meget gode arbeidsmiljøet om bord samt besetningens stolthet i forhold til riggen.

 

Mer produktiv

Han mener imidlertid at det er stort rom for forbedringer innen norsk borevirksomhet, der uproduktiv tid kan utgjøre 25-50 prosent av en riggs samlede virke.

”Den kanskje viktigste nøkkelen til forbedring av oppetiden er god planlegging og kvalitetskontroll,” sier Lenning, og hevder at hans eget selskap legger stor vekt på disse aspektene.