Fra laboratorium til oljefelt

19.05.2009
Nye tiltak - noen av dem radikale – vurderes for å akselerere prosessen med å kvalifisere ny teknologi for økt oljeutvinning (EOR) gjennom pilotprosjekter.
  • Nick Terdre, oljejournalist

Utfordringen på mange felt er å finne nyskapende løsninger som kan øke utvinningsraten et par ekstra prosentpoeng.

Det er dette Reidar Kristensen refererer til som økt oljeutvinning (EOR): ”Informasjonen hoper seg opp i laboratorier og simulatorer, men vi må få den ut på feltene.”

Kristensen er leder for Forum for Reservoir Characterization, Reservoir Engineering and Exploration Technology Co-operation (Force), og tilrettelegging av EORteknologiutviklingen er ett av de viktigste målene for dette samarbeidet.

Det tekniske EOR-potensialet er betydelig, men er ennå ikke påvist ute i Nordsjøen, sier han: ”Hvis vi ikke handler raskt, er det en fare for at enkelte felt blir nedstengt og at kun 50 prosent av den opprinnelige, tilstedeværende råoljen (Stooip) er utvunnet.”

Noen av de meste lovende kandidatene for ny teknologi, inkludert kjemikalieinjeksjon og lavsaltholdig vanninjeksjon, innebærer også kostbare investeringer på implementeringsstadiet.

”En vurdering for hvert felt av enhetskostnadene for EORimplementering er ofte uaktuelt. Det er derfor et viktig gjennombrudd hvis vi finner en måte å dele kostnadene mellom ulike felt og utvinningstillatelser på,” sier Kristensen.

Det er også mulig å oppnå liknende fordeler i utviklingsfasen hvis forskning, utvikling og prøvekostnader kan fordeles på flere parter.

Å finne slike framtidsrettede løsninger står høyt på dagsordenen i Forcemiljøet. Kristensen medgir at det ikke er noen enkel sak å legge til rette for slikt samarbeid. De juridiske aspektene må undersøkes nøye før det utarbeides kontraktsforslag. Men han er sterk i troen: ”Det er en stor utfordring, ja, men dog realistisk.”