Har lært av naboene

19.05.2009
Hadde ikke oljeindustrien stått på for å få slippe til på islandsk sokkel, er det ikke sikkert at det hadde blitt noen konsesjonsrunde.

”Temaet har vært på dagsordenen opp gjennom tidene, vi har fulgt med på hva våre naboland har gjort innen olje og gass. At vi åpner sokkelen nå, har nok sammenheng med interessen fra oljeselskapene,” sier Petur Ørn Sverrisson, som er juridisk rådgiver i det islandske energidepartementet. Startskuddet gikk den 22. januar 2009. I mellomtiden har verden, og ikke minst Island, blitt rammet av finanskrise, uten at det av den grunn var aktuelt å avblåse runden.

”Det skal deles ut inntil fem utvinningstillatelser, hver omfatter 800 kvadratkilometer. Det igjen utgjør to blokker. En del av leteområdet ligger innenfor det norsk-islandske samarbeidsområdet (se egen sak. journ. komm.),” sier Asdis Elva Rognvaldsdottir, spesialist i energidepartementet.

 

Venter i spenning

Søknadsfristen er satt til 15. mai. I energidepartementet venter Sverrisson spent: ”Vi håper at de store, internasjonale selskapene kommer på banen. Vi trenger aktører med bred kunnskap og kompetanse siden dette er nytt for oss.” Runden er åpen, ”alle” kan søke. Selskapene som får rettigheter må tenke langsiktig og ha solid økonomisk ryggrad, erfaring og teknisk ekspertise.

Etter gjennomgang av søknadene starter forhandlingene mellom myndigheter og søkere. Partene skal blant annet bli enige om et arbeidsprogram. Hvor mye seismiske og eventuelt elektromagnetiske data skal samles inn? Hvor mange brønner skal bores? Hvilke tidsfrister må overholdes? Utvinningstillatelsene skal etter planen deles ut i slutten av oktober 2009.

 

Regulering

Energidepartementet har hatt ansvaret for å få et juridisk rammeverk for regulering av petroleumsvirksomhet på plass. Den nasjonale energimyndigheten (Orkustofnun) står for den praktiske gjennomføringen. Island har valgt en modell som, ifølge Sverrisson, har mange likhetstrekk med den norske. En forskjell er at Island ikke har et petroleumstilsyn med myndighetsansvar for sikkerheten på sokkelen. Elleve ulike instanser har sektoransvar for at aktørene på sokkelen blant annet får den informasjonen de skal ha, og at de følger lover og prosedyrer.

Det kommer til å bli stilt strenge krav til helse, miljø og sikkerhet, sa daværende energiministre Ossur Skarphedinsson da det islandske alltinget besluttet å åpne for leting etter petroleum i desember 2007: ”Selskapene må bruke den beste tilgjengelige teknologien for å begrense påvirkningen på miljøet og redusere risikoen for ulykker og uønskede hendelser.”