Måler etter tre kriterier

19.05.2009
Den komplekse vurderingen av boreeffektivitet er blitt en del av rutinen for StatoilHydro, som i mars avdekket hvordan boreoperasjoner ble rangert i 2008.
  • Nick Terdre, oljejournalist

Foto: Manfred Jarisch/StatoilHydro

Uproduktiv tid kan utgjøre 25-50 prosent av en riggs samlede virke.
Foto: Manfred Jarisch/StatoilHydro

 

Rigger gjør mer enn bare å bore. Derfor er måling av meter boret per dag er bare en del av bildet. Under boringen av en letebrønn skjer det eksempelvis stopp underveis for å foreta prøver av hydrokarboner. Et annet element er at det, som en stor del av arbeidet med en produksjonsbrønn, installeres brønnutstyr.

 

Bedre ytelse

”Hovedkriteriet for StatoilHydro er bedre ytelse,” sier Rune Gaasø, leder for teknologi og resultatforbedring i konsernets bore- og brønnteknologiklynge. Ytelse vurderes ved hjelp av en algoritme basert på tre kriterier: Leverte brønner, meter boret per dag og en driftsfaktor som gjenspeiler andelen av uproduktiv tid.

Prisen for beste resultatforbedring i 2008 gikk til boreoperasjonen på Oseberg B-innretningen i Nordsjøen. Andre- og tredjeplassen gikk henholdsvis til de halvt nedsenkbare riggene Transocean Searcher og Borgland Dolphin.

 

Solid HMS

Totalt 35 boreoperasjoner var med i vurderingen. Helse-, miljøog sikkerhetsresultater er inkorporert i algoritmen, men ingen boreoperasjoner ble tatt med i vurderingen med mindre den har et tilfredsstillende HMS-rulleblad. I 2008 ble ingen utelukket av slike grunner.

Ettersom StatoilHydro står for rundt 75 prosent av boreoperasjonene på norsk sokkel, sier selskapets resultater naturligvis mye om den samlede innsatsen i disse farvannene.

Etter at boreeffektiviteten – målt som borede meter per dag – sank som en stein i 2005, har Gaasø notert en jevn forbedring innenfor dette kriteriet. I 2008 var gjennomsnittet for gruppens samlede portefølje 82 meter/dag, en økning fra 69 meter/dag i 2007.

StatoilHydro setter sine standardmål i forhold til andre operatører som bruker det internasjonalt anerkjente Rushmore resultatmålparameter. Selv om resultatene generelt sett anses som tilfredsstillende, peker Gaasø på at andre selskaper utfører visse operasjoner bedre, og at konsernet har noe å lære av dem.

 

Årets boreselskap

 StatoilHydro ble nylig utnevnt til Driller of the Year 2008 av konsulentselskapet Rystad Energy. For Gaasø en kjærkommen, uavhengig anerkjennelse av konsernets innsats.

”Men det er store ulikheter i resultatene blant våre operasjoner. Noen steder er det stort rom for forbedring,” sier Gaasø.

”Vi ser at det er mye som gjenstår før vi kan si oss tilfreds.”