Når krisen inntreffer

19.05.2009
Økonomien falt sammen som et korthus da islandske banker fikk likviditetsproblemer i fjor høst, og oljeleting havnet litt i skyggen. En oljebasert økonomi ser neppe lyset med det første.

Jon Steindor Valdimarsson

Islendingene har vært mer opptatt av finanskrisen enn mulighetene knyttet til oljeleting, sier Jon Steindor Valdimarsson, direktør i Samtök Idnadarins, en interesseorganisasjonfor islandske bedrifter.

 

Den store finanskrisen førte til at islandske myndigheter, ved Kredittilsynet, tok full kontroll over storbankene Glitnir, Landsbanki og Kaupthing, og landet fikk etter hvert økonomisk krisehjelp fra blant annet det internasjonale pengefondet (IMF).

”Kapitalflyten fra utlandet stoppet opp, kronen styrtet og britene brukte terrorlovgivning mot oss. Vi ble ensomme og venneløse,” oppsummerer Jon Steindor Valdimarsson, direktør i Samtök Idnadarins, en interesseorganisasjon for islandske bedrifter.

Organisasjonen tilsvarer på mange måter Næringslivets hovedorganisasjon i Norge. Situasjonen er godt synlig i Reykjavik på seinvinteren. Heisekranene står stille, bygg står halvferdige. Ett av dem er Islands nasjonale konsert- og konferansesenter, et storprosjekt i den østre havnen. Ikke en bygningsarbeider er å se. I Laugavegur, byens største handlegate, er påfallende mange butikklokaler tomme. Overalt er det salg.

 

Fortvilt

Mange fortvilte medlemmer var i kontakt med Jon Steindor Valdimarsson og Samtök Idnadarins etter kollapsen. En kriseorganisasjon med rundt 30 personer fra Samtök Idnadarins, arbeidsgiverforbundet, bransjeforeninger og islandsk LO møttes daglig de første ukene. De jobbet tett med politikere og finansnæring.

”Vi forsøkte å skaffe oss oversikt over situasjonen for raskest mulig å få ting tilbake på skinnene igjen. Blant annet jobbet vi med å bygge opp tillit mellom Island og utenlandske finansinstitusjoner,” sier Valdimarsson.

Fortsatt er tilgang på penger et stort problem for det islandske næringslivet. Banksystemet fungerer ikke, de ”nye” offentlig eide bankene trenger mer kapital. En løsning kan være at en eller flere solide, utenlandske banker tar over de islandske.

En annen vei ut av uføret kan være EU-medlemsskap og få innført euro som valuta: ”Det ville gitt bedre muligheter for stabilitet og forutsigbarhet. Svingninger i økonomien, i renter, kronekurs og inflasjon, har alltid vært vår ulykke.”

 

Nye muligheter

Han mener islendingene har vært mer opptatt av krisen enn mulighetene knyttet til oljeleting. Hvis det gjøres funn av olje eller gass, så er Valdimarsson opptatt av å lære av tidligere feil. Ressursene og inntektene må forvaltes på en langsiktig måte. For å unngå at oppturen er over før den har begynt, er god styring viktig.

”Vi islendinger har en tendens til å tenke kortsiktig, vi vil helst bruke opp det vi har med en gang,” sier han.

Den islandske industrien har hatt lite å smile over etter at økonomien veltet i oktober i fjor. Storindustrien er hardest rammet, men elendet har forplantet seg. Svingende kronekurs, høye renter på lån og inflasjon på oppimot 20 prosent forsterker problemene. Valdimarsson synes likevel ikke at alt er svart: ”Vi må ikke glemme at 90 prosent av arbeidsstyrken fortsatt er i jobb, og at kanskje 70 prosent av bedriftene går som normalt, uten å være veldig hardt rammet av krisen.”

Nedgangstidene kom brått på. ”Ingen” hadde sett for seg at det kunne skje: ”Vi islendinger har vært uforsiktige, og vi må ta mye av ansvaret for at det gikk som det gikk.” Organisasjonen arbeider for driftsvilkårene for medlemsbedriftene, som er alt fra enkeltmannsforetak til storbedrifter. Rundt halvparten av bedriftene i målgruppen er organisert Fiskeriindustri, banker og restaurantnæringen er ikke med.

 

Industri foran fisk

Fiskeri har tradisjonelt vært en hjørnestein i den islandske økonomien, rundt 1970 sto fisken for hele 90 prosent av landets eksportinntekter. I 2008 genererte eksport av industriprodukter, for første gang, større inntekter enn eksport av fisk. Valutainntektene for fisk var ”bare” 30 prosent av de totale valutainntektene i 2008.