Steinbra

09.05.2009
Blokkstrendene på Sør-Jæren har sitt opphav i morene avsatt av de store istidsbreene. Senere har havet vasket og sortert ut de finere sedimentene, stein, grus, sand, silt og leir fra morenen.
  • tekst og foto: Jon Arne Øverland og Terje Solbakk

Landet steg da isbreen smeltet ned. Mens selve isen smeltet vekk fra området for 12-15 000 år siden, pågår denne landhevningen ennå. For 2-4000 år siden lå denne 3-4 m høye blokka av granitt i bølgesonen og en brem ble erodert langs sidene av blokka, av bølgene ved hjelp av stein og grus.

Denne prosessen, som vi kaller marin abrasjon, har skapt blant annet Kannesteinen i Sogn og Fjordane, og havbrenningshulene langs kysten vår, som Torghatten i Nordland. Senere, når landet steg enda høyere, havnet blokka utenfor bølgenes rekkevidde.

Nå rekker kun stormbølger og havsprøyt bort til granittblokka. Når dette havvannet fordamper, ligger salt tilbake. Saltet gjør at granitten forvitrer og sammen med frysing og tining av vannet i vintermånedene danner dette mindre skåler langs bremmen.”