Ansvarlighet

Bente-Nyland
26.06.2013
"Det er snart 50 år siden oppstarten på norsk sokkel. Aktiviteten er stor og optimismen lever i beste velgående"

Optimismen blant aktørene på norsk kontinentalsokkel er større enn på lenge. Oppgavene og utfordringene står i kø. Nå er det viktig at alle parter tenker langsiktig og leverer høy kvalitet på arbeidet. Slik sikrer vi morgendagens inntekter til det beste for samfunnet.

Tilbudene til selskapene i 22. konsesjonsrunden er omfattende, med tilbud om utvinningstillatelser i jomfruelige områder, noen i Norskehavet og de fleste i Barentshavet sør. Alle nominasjonene til den 22. runden og de etterfølgende søknadene viser at industrien har fattet ny interesse for Barentshavet. Noe av årsaken er nok funnene som utgjør «Johan Castberg». I Oljedirektoratet har troen på Barentshavet ligget fast – også i de årene majoriteten av selskapene viste en langt mer laber interesse enn hva som er tilfellet i dag.

Vi forventer også stor interesse etter at Stortingets vedtak om å åpne Barentshavet sørøst. Invitasjon til å nominere blokker kan komme allerede til høsten.

Barentshavet har vært – og er – en tålmodighetsprøve. De som vil høste i nord, må tenke langsiktig. De første blokkene ble utlyst i juni 1979. Nå passerer vi 100 letebrønner i dette havområdet. Snøhvit-feltet i produksjon, Goliat nærmer seg oppstart, mens mange andre investeringer i letebrønner har ennå ikke gitt avkastning tilbake til samfunnet. Forhåpentligvis gir noen av de tildelingene i 22. konsesjonsrunde positive bidrag til totalregnskapet for Barentshavet noen år fram i tid.

Vår nylig framlagte rapport Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel – leting gir oppdatert og verdifull informasjon til aktørene. De forventede uoppdagede ressursene er større enn de var for to år siden, da forrige ressursrapport ble gitt ut. Vi er fortsatt i en tidlig fase for utvikling av petroleumsressursene i Barentshavet.

Til høsten vil Oljedirektoratet publisere en rapport som belyser ressursene også i de mer modne områdene på sokkelen. Selv om det har vært mye oppmerksomhet rundt nye områder i nord, må vi ikke glemme jobben på og rundt de feltene som allerede produserer. Mye er ugjort, og det finnes fortsatt store mengder olje og gass som kan og bør bli utvunnet. Her har selskapene en vel så stor utfordring som å jakte nye ressurser i nord.

Olje- og gassletingen de siste årene har vært stor, med 40-50 letebrønner årlig. Suksessraten har vært høy, og noen av funnene har vært store. Her har de samme selskapene, som nå får nye tildelinger, et stort ansvar for at utbyggingen på våre nye felt følger tidsplan og budsjett. Erfaringene viser at dette er krevende. Krevende er det også når selskapene skal ta høyde for framtidige prosjekter for økt utvinning.

Det er snart 50 år siden oppstarten på norsk sokkel. Aktiviteten er stor og optimismen lever i beste velgående. For å opprettholde dagens produksjonsnivå, kreves det gode beslutninger og gjennomføring av de oppgavene industrien påtar seg. Myndighetens oppgave er å se til at dette skjer til det beste for samfunnsøkonomien.

 

Bente Nyland
oljedirektør