Fjords of Norway

06.01.2015

| Terje Solbakk (tekst og foto)

Terje Solbakk (foto)

 

Fjorden kan virke som et særnorsk fenomen. Men i geologen finnes fjorder der hvor isbreer har gravd, som i Argentina, i Himalaya, i New Zealand og i Norge. Isbreenes graving – glasial erosjon – gir oss selve fjorden. Når tyngdekraften styrer isbremassene ned gjennom trange daler, blir isbreen tykkere, og den eroderer dypere. Isen blir tynnere igjen når dalen nedover vider seg ut. Da kan ikke isbreen lenger erodere så dypt. Når isen så forsvinner, står den dype delen igjen som et trau med en grunnere terskel foran. Trauet fylles med vann – salt eller ferskt spiller ingen rolle. Bildet viser Vestisen, som er en del av Svartisen i Nordland. Foran ser vi Nordfjorden som er mer enn 150 meter dyp, og dens terskel når opp mot 50 meters dyp.