Atlantis-teorien avlyst

06.01.2015
I disse dager utgir Oljedirektoratet en samling artikler som kaster nytt lys over tidligere teorier om geologien på Svalbard og det nordlige Barentshavet.

| Astri Sivertsen

Det har lenge vært en hevdvunnen hypotese at sand og skifer avsatt i området rundt Svalbard stammer fra et tidligere mikrokontinent i nord – et slags sunket Atlantis kalt Crockerland.

Oljedirektoratets undersøkelser tyder på at så ikke er tilfelle. «Det er ingenting som tyder på at det har vært noe Atlantis i nord,» sier geolog og prosjektkoordinator Bjørn Anders Lundschien.

 

Bjørn Anders Lundschien

Bjørn Anders Lundschien på tokt på Hopen på Svalbard i 2011.
(Foto: Marta S. Woldengen)

 

Direktoratets grunne boringer utenfor Kong Karls Land i 2005 var antatt å påvise grensen mellom de geologiske periodene perm og trias, som ligger om lag 250 millioner år tilbake i tid. Imidlertid viste den seg å være grensen mellom-trias og sein-trias, som dateres cirka 229 millioner år tilbake.

«Det var en bom på cirka 20 millioner år. Altså måtte det være noe galt med de rådende modellene,» sier Lundschien.

I stedet for å komme fra nord, har sanden beveget seg nordover fra sydøst – helt fra høydedrag og fjellkjeder i Ural i Russland.

I årene etter 2005 har Oljedirektoratet samlet inn og analysert informasjon fra flere feltekspedisjoner på og rundt Svalbard, i samarbeid med forskningsinstitusjoner i Norge, Russland, Polen og Storbritannia.

NPD Bulletin nr. 11, som nå er i trykken, består av ti vitenskapelige artikler som diskuterer ulike aspekter av data innsamlet i feltarbeidet.

 

Geologer studerer slamstein og sandstein avsatt i trias, Hopen 2011

Geologer studerer slamstein og sandstein avsatt i trias, Hopen 2011.
(Foto: Terje Solbakk)