Oil Facts

Oil-facts
06.01.2015
Oljdirektoratets og Olje- og energidepartementets app for iPhone er lansert i oppdatert versjon. Du finner den i App Store ved å søke på Oil Facts.

Oil Facts er tilgjengelig for iPhone, Android- og WindowsPhone-telefoner. App-en baserer seg på data fra Oljedirektoratets faktasider og faktakart.

Du får informasjon om felt, utvinningstillatelser, selskaper, produksjon og aktive letebrønner, samt nyheter fra Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet.

Kartfunksjonen viser felt og aktive letebrønner, alt koblet mot relevant bakgrunnsinformasjon. Brukeren kan også benytte en innlagt søkefunksjon.

App-en inneholder også en analysedel hvor du selv kan filtrere og sortere data. Disse kan du lagre som personlige favoritter for enklere å kunne oppdatere seinere. I analysedelen kan du generere grafer.

Du kan velge mellom norsk og engelsk versjon.