En markering av kloke valg

19.05.2015
«For Norsk oljemuseum er det selvfølgelig å markere denne milepælen. 1965 kommer til å stå som et merkeår for norsk petroleumshistorie,» sier museumsdirektør Finn Krogh.
  • Bjørn Rasen og Astri Sivertsen (foto)

Direktør Finn Krogh (t.v.) og utstillingsleder Geir Mossige Johannessen

Direktør Finn Krogh (t.v.) og utstillingsleder Geir Mossige Johannessen
har modernisert og oppdatert utstillingen på museet.

 

Utstillingen, som markerer at det er 50 år siden den første konsesjonsrunden på norsk kontinentalsokkel, åpner 9. juni. Oljemuseet har invitert sentrale oljeskikkelser som har spilt sentral rolle i den tidlige fasen, da rettslige og politiske premisser ble lagt for den norske oljeframtiden. Flere av dem skal holde taler.

«Mye disse ikke visste den gang, har vist seg å være kloke valg,» framholder Krogh.

Olje- og energiminister Tord Lien har varslet at han kommer for å foreta den offisielle åpningen.

«Når vi ser på den utviklingen Norge har gått gjennom – og samtidig vet hvor stor innvirkning oljerikdommen har hatt på dette – så er det viktig å få fram hvordan dette gikk til,» sier Krogh.

Han er svært fornøyd over å ha fått med seg den norske avistegneren Roar Hagen på laget: «Hagens tegninger har preget avisene VG og, i tidligere år, Stavanger Aftenblad, i flere tiår. Ingen norsk karikaturtegner har jobbet tettere på oljenæringen enn ham.»

Utstillingsleder ved museet, Geir Mossige Johannessen, sier at Hagens mange tegninger får en sentral plass i utstillingen.

«I anledning 50-årsjubileet har museet også modernisert og oppdatert utstillingen Petrorama som er museets kronologiske framstilling av sentrale hendelser i oljehistorien fra tidlig på 1960-tallet og fram til i dag,» sier han.

Norsk Oljemuseum åpnet sitt nybygg i Stavanger sentrum i 1999.