Nettsted erstatter Faktaheftet

19.05.2015
Et fast innslag på pultene i og rundt oljenæringen er historie. Papirutgaven av Faktaheftet er historie. Oppdatert innhold er tilgjengelig i ny og forbedret utgave på www.norskpetroleum.no .
  •  Bjørn Rasen

norskpetroleum


Fram til 2014 publiserte Olje- og energidepartementet (OED) og Oljedirektoratet (OD) et trykket hefte (Fakta 2014 ble det siste) som gav beskrivelser av og faktainformasjon om norsk petroleumsvirksomhet.

I 2013 lanserte departementet og direktoratet app-er for mobiltelefoner, Oil Facts. App-en inneholder oppdaterte data tilsvarende de rene faktakapitlene av Faktaheftet. Oil Facts er fortsatt tilgjengelig for ulike mobilversjoner.

På det nye nettstedet er innholdet i Faktaheftet omorganisert slik at beskrivelser og fakta knyttes nærmer sammen. Artikler og fakta er illustrert gjennom bilder, grafikk og kart. All informasjon er tilgjengelig uavhengig av digital plattform, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles gjennom e-post og sosiale medier.

norskpetroleum.no finner du blant annet informasjon om:

  • Petroleumssektorens betydning for norsk økonomi
  • Beskrivelse av pågående aktivitet på norsk sokkel
  • Organisering av petroleumsvirksomheten
  • Regulatoriske rammevilkår gjennom hele livssyklusen, fra åpning av nytt leteareal til nedstengning av felt
  • Fakta om felt, funn, selskaper, leteaktivitet, produksjon og ressursgrunnlaget på norsk sokkel
  • Utslipp, utslippsreduserende tiltak og oljevernberedskap
  • Leverandørindustrien og satsing på forskning og teknologi
  • Forklaring av terminologi og energikalkulator

Innen hvert emne finner du lenker til mer detaljert informasjon. På samme måte som Oil Facts, blir deler av faktagrunnlaget daglig synkronisert mot Oljedirektoratets faktadatabaser.

Det nye nettstedet retter seg mot et bredere publikum og er således et supplement til Oljedirektoratets faktasider og faktakart som i større grad retter seg mot profesjonelle brukere.