Tørr debut

06.05.2015
Det tok mindre enn et år fra Esso fikk tildelt letetillatelsen i første konsesjonsrunde til riggen Ocean Traveler startet boringen i blokk 8/3 i Nordsjøen. Den første letebrønnen på norsk kontinentalsokkel var tørr.
  • Bjørn Rasen

Ocean Traveler

Ocean Traveler

 

Dette var mer enn tre år før Ekofisk, funnet som egentlig åpnet det norske oljeeventyret. Det ble boret 32 hull i undergrunnen mellom første brønn – 8/3-1 – og Phillips Petroleums funnbrønn på Ekofisk.

Esso Exploration and Production Norway A/S fant olje i brønn nummer to, året etterpå. Men funnet ble ikke regnet som kommersielt interessant. Den gang. Senere er dette regnet som funnbrønnen for Balder-feltet som ble satt i produksjon 32 år senere.

Det første funnet som ble erklært drivverdig var Cod – i den niende letebrønnen. Phillips Petroleum fant, i sin andre letebrønn, olje 10. juni 1968 med riggen Ocean Viking.

«Men funnet ble ikke utbygd før senere fordi selskapene brukte alle krefter på letevirksomheten. Og da Phillips fant Ekofisk, så tok det all oppmerksomhet og kapasitet,» sier sjefingeniør Alf Stensøy i Oljedirektoratet. Cod ble først satt i produksjon 26. desember 1977. 

 

Borestart

19. juli 1966 var riggen Ocean Traveler på plass 16,3 mil sørvest for Stavanger domkirke – og satte boret i undergrunnen. 84 dager senere, den 10. oktober, var boredebuten på norsk sokkel over.

Det ble tatt fem kjerneprøver opp fra borehullet. Prøvene ble tatt på dybder fra 2075 til 3015 meter. Totalt er 25 meter med kjerneprøver fortsatt tilgjengelig i Oljedirektoratets kjernelager.

Den første brønnen var selvsagt en begivenhet og Oljedirektoratets fagfolk samlet tilgjengelige data og publiserte flere år senere sin første NPD Paper No. 1 som beskrev litologien; lagdelingen av geologisk tidsalder i denne brønnen.

Stensøy forteller at myndighetene ville ha en tolkning som kunne offentliggjøres. Denne og senere «papers» ble gjerne brukt av de europeiske kontinentalsokkellandene i undervisningsøyemed.

«Vi kan gjerne si at de tidlige NPD papers var en av de første elementene i det som senere ble Faktasidene til Oljedirektoratet,» sier Stensøy.

I dag finnes slike brønnbeskrivelser som Well data summary sheets og er tilgjengelige på Faktasidene.

 

NPD Paper No. 1 – Lithology

NPD Paper No. 1 – Lithology.
Well no 8/3-1
er en 24 siders trykksak med en utbrettbar
litologi-framstilling fra brønnen.
(Foto: Arne Bjørøen)


Tema: Brønner