Norsk sokkel nr. 2-2009

Nr-2-2009
16.11.2009
Oljedirektoratet lot være å dele ut IOR-pris for 2008. I denne utgaven utdypes hva som kreves av ekstraordinær innsats for å få ut mer av ressursene i feltene – og vinne prisen.

En av pionerene i det norske oljeeventyret, ODs tidligere ressursdirektør, Farouk Al-Kasim, tar i et intervju til orde for økt belønning til de som tar høyere risiko.

Mange venter på resultatet av forskningen rundt skremmeeffekt på fisk ved seismisk innsamling. Norsk Sokkel var med på havet da forskerne samlet inn data i sommer.

Og magasinet bringer i en artikkel som avkrefter at det var lekkasje fra Utsiraformasjonen da det lakk olje fra en injeksjonsbrønn på Tordisfeltet. 

 

Innhold

Bente Nyland  I rampelyset >>
IOR uten vinner  IOR uten vinner >>
Farouk Al-Kasim  God modell–men tid for revisjon, sier arkitekten >>
En real utfordring for nye ingeniører  En real utfordring for nye ingeniører >>
Gir Ula forlenget liv  Gir Ula forlenget liv >>
Den veien vinden blåser  Den veien vinden blåser >>
Fakta på bordet  Fakta på bordet >>
Seismikken vel i havn  Seismikken vel i havn >>
Harald Brekke  Reisende i grensesetting >>
Klima på kur  Klima på kur >>
Nye boremetoder for økt utvinning  Nye boremetoder for økt utvinning >>
Tolket Tordis feil  Tolket Tordis feil >>
Steinbra  Steinbra:
Råtten gneis
>>
Eva Halland  Sokkeldrypp >>