I rampelyset

Bente-Nyland
16.11.2009
   

En av sakene som – for Oljedirektoratet – har fått mest oppmerksomhet i 2009, er innsamlingen av seismiske data utenfor Lofoten og Vesterålen, i Nordland VII og Troms II. Etter tre somre med innsamling har vi avsluttet oppdraget som Stortinget ga oss om å kartlegge disse områdene med tanke på mulige petroleumsressurser. Kommende vår skal vi presentere et ressursanslag som skal inn i den reviderte, helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

I sommer gjennomførte Havforskningsinstituttet, på oppdrag av Oljedirektoratet, et omfattende følgeforskningsprosjekt mens seismikkinnsamlingen pågikk. Hensikten var å studere skremmeeffekten på fisk. Denne utgaven av Norsk Sokkel bringer en reportasje fra følgeforskningen ute på havet. Resultatene av forskningen er ennå ikke klare.

En annen sak som vakte oppsikt i sommer var at Oljedirektoratet ikke fant noen verdig kandidat til prisen for økt oljeutvinning – IOR-prisen 2008. Vi vurderer økt utvinning fra felt i drift som en av petroleumsindustriens viktigste oppgaver. Oljeproduksjonen faller. Det blir gjort mange funn, men de er små. Og det er ikke åpnet nye leteområder siden 1994.

Oljedirektoratets rolle er å passe på at industrien gjør det som må til for å få ut alt som er lønnsomt å produsere. Vi skal være både en pådriver og en inspirator.

Spørsmålet om karbonfangst og lagring er et aktuelt internasjonalt tema. Utsiraformasjonen, et stort sandsteinsreservoar som strekker seg over store deler av Nordsjøen, blir ofte nevnt som en lagringsplass for karbondioksid.

Derfor var det mange som ble bekymret da det i fjor vår ble oppdaget at det lekket ut injisert produsert vann på havbunnen i nærheten av Tordisfeltet, fra et område som ble antatt å være Utsiraformasjonen. En av Oljedirektoratets erfarne geologer har gjennomført en studie av undergrunnen i dette området, og konklusjonen hans er klinkende klar: Lekkasjen kom ikke fra Utsiraformasjonen – eller mer presist – det produserte vannet ble aldri injisert i Utsiraformasjonen, men i en yngre avsetning av langt mindre utstrekning. Våre fagfolk presenterer sine funn i en artikkel i denne utgaven og på våre Internettsider.

I år er det 40 år siden funnet av Ekofiskfeltet og starten på det som omtales som det norske oljeeventyret. Vi benytter jubileumsåret til å presentere en av norsk oljevirksomhet mest betydningsfulle personer, Farouk Al- Kasim. Han var med helt fra starten, før Oljedirektoratet ble etablert, og har hatt en lang karriere som ressursdirektør i direktoratet. Her la han grunnlaget for vårt fremste kjennetegn – god forvaltning av olje- og gassressursene på sokkelen.


Bente Nyland
oljedirektør