Norsk sokkel nr. 2-2010

Norsk-Sokkel-nr.2-2010
15.12.2010
Det norske oljeeventyret har gitt en fantastisk avkastning for nasjonen Norge. Bruttoinntektene har passert 8000 milliarder kroner – og fortsatt er mindre enn halvparten av olje- og gassressursene hentet opp.

Den norske oljemodellen med en klar politikk på at godene skal komme hele samfunnet til gode, ble fundamentert av framsynte personer for over 40 år siden – har vært en suksess andre nasjoner beundrer.

De enkleste fatene er funnet og produsert slik at veien videre er krevende både kompetansemessig, teknologisk og kostnadsmessig. Finansminister Sigbjørn Johnsen trekker i intervjuet fram forpliktelsen vår generasjon har for å forvalte de enorme verdiene naturen har skjenket Norge.

I denne utgaven bringer vi også en reportasje fra opphuggingsplassen for de plattformene som har hatt sin misjon. Det er cirka 500 flytende og faste installasjoner på norsk sokkel, og en rekke av disse skal fjernes i de nærmeste årene.

 

Innhold

Bente Nyland 

Leder 

>>  

 

Ønskebrønner 

>>  

Sigbjørn Johnsen 

Intervjuet:
Masterplanens bokholder
 

>>

10 oljebud til å leve med 

10 oljebud til å leve med 

>> 

God gassavkastning 

God gassavkastning 

>>  

Harde fakta  Harde fakta 

>> 

Paleontolog Robert Williams (t.v.) og ansvarlig for kjernelageret, Odd Kristiansen  Oljenorges databank 

>> 

Benvenutta Henriksen  Kamp mot kvartalskapitalismen 

>> 

Statlige etater i petroleumsnæringen   Statlige etater i petroleumsnæringen 

>> 

Bedre enn sitt rykte?  Bedre enn sitt rykte? 

>> 

Alf Stensøy OD profilen:
Alf, kart og godt

>>

Krafttak i Nordsjøen Krafttak i Nordsjøen

>>

Fossil teft Fossil teft

>>

Ringen sluttet Ringen sluttet

>>

Oljemodellen Oljemodellen

>>

Steinbra Steinbra

>>