Steinbra

15.12.2010
Terje Solbakk og Astri Fritsen, foto

Bildet er tatt i et kaolinbrudd ved Newbridge i Dorset, England.

 

ANVENDELIG KAOLIN

Et klima med høy fuktighet og temperatur kan føre til kjemisk forvitring av størkningsbergarter. Et av produktene her er leirmineraler som for eksempel kaolinitt, med utgangspunkt i mineralet feltspat. Foregår forvitringen over lang nok tid kan det avsettes store mengder av dette mineralet, enten på stedet eller langtransportert, som på bildet. Som avsetningsbergart kalles det kaolin.

Bildet er tatt i et kaolinbrudd ved Newbridge i Dorset, England. De mørke lagene er lignitt, som kan brukes til brensel og kaolinen her er derfor uren.

Kaolin har mange bruksområder, det er hovedingrediens i porselen på bad blant annet, og brukes i glanset papir. Det brukes også i tannpasta, medisiner og har mange andre bruksområder.

I Norge finnes det noen få forekomster med hydrotermalt utfelt kaolin, blant annet ved Seljord i Telemark og ved Jøssingfjord i Rogaland.


Tema: Geologi