Grotter som undervisningsrom

31.07.2012
I vitenskapsmannen Isaac Newtons ånd tjener fire marmorgrotter i Beiarn i Nordland som klasserom for elever. Her lærer de matematikk, biologi og geologi gjennom praktiske oppgaver.
  • Bjørn Rasen

 Newtonrommet i Beiarn
Åpning.
Elever fra Bodø fikk æren av å klippe den røde snoren og erklære Newtonrommet i Beiarn for åpnet i september 2010. Formell godkjenning kom i februar 2012.
(Foto: Terje Solbakk)


”Oljedirektoratet vil at de unge skal lære geologi. Jeg håper å tenne en gnist hos noen av dem ved å ta dem med i de fantastiske grottene her i Beiarn,” uttalte geolog Terje Solbakk i en reportasje som Norsk sokkel brakte i 2009 (les her >>).

Det var i en tidlig fase der Solbakk og lærerne Hege Sæther og Sture Moldjord tok initiativ til å skape Grotterommet og få det godkjent som et av de landsomfattende Newton-rommene – undervisningssteder som vektlegger naturvitenskaplige fagområder i læreplanen for elever i grunnskolen. Undervisningen skal være av høy kvalitet og foretas av en godkjent Newton-lærer.

Sæther og Moldjord har fått denne godkjenningen. De har, sammen med Solbakk, utarbeidet undervisningsopplegget. Grotteprofessor Stein-Erik Lauritzen ved Universitetet i Bergen har også bidratt til opplegget.

Grotterommet ble, etter et par års innsats og justeringer, formelt godkjent i februar 2012. Det er den ideelle stiftelsen First Scandinavia som står bak Newton. Stiftelsen står også bak First Lego League.

Geologi læres trolig best ved å oppleve den. Undervisning i naturfag kan gjøres på mange måter. Noen steder, som i Beiarn, går elevene under jorden for å lære mer. Grottene her er gamle, Solbakk finner bevis for at de kan ha blitt dannet for flere hundre tusen år siden. Newton vil bidra til at elever får gode opplevelser med realfag og læring gjennom praktiske aktiviteter.

Erfaringene Sæther og Moldjord har gjort seg siden starten i 2009 har ført til en del endringer i forhold til det som ble beskrevet i Norsk sokkels reportasje. Når elevene først var ute av det tradisjonelle klasserommet, så ville de ha opplevelser og praktiske oppgaver. For mye prat var lite interessant og elevene falt fort ut.

Ifølge Sæther og Moldjord er tilbakemeldingene fra lærere og elever på undervisningsopplegget nå uten unntak positive – dette oppleves som en god pedagogisk arena for å lære mer om geologi og grottedannelse.

De to har klare mål med undervisningsopplegget. Det forutsetter at elevene har gjort et forarbeid før de kommer. Kompendium med oppgaver henter de via Internett. Der er det også lagt ut en egen fagprøve som elevene tar etter besøket.

Et opplegg i Grotterommet går over to dager. Den første dagen er det rett inn i grottene. Der finner elevene poster med oppgaver som skal løses. Den andre dagen går elevene en natursti hvor de får geologiske, matematiske og biologiske oppgaver. Dagen avsluttes med en quiz.

Resultatene fra oppgavene elevene gjør, samt en quiz-en, viser at elevene stort sett når læringsmålene, ifølge lærerne.

Da vi gjorde et prøveopplegg høsten 2009, stilte jeg spørsmål om geologi var en aktuelt som utdanning. Kun én elev rakte opp hånda. Det tok jeg som en seier. Med dagens opplegg tror jeg på flere hender i været,” sier Solbakk.

 

Faksimile fra Norsk sokkel nr 3-2009. Oljedirektoratets Terje Solbakk t.h. 
Reportasjen.
Faksimile fra Norsk sokkel nr 3-2009. Oljedirektoratets Terje Solbakk t.h.