CO2-lagre kartlagt

CO2-ATLAS-Barents-sea-ingress
06.01.2014
Oljedirektoratet har fullført kartleggingen av mulige CO2-lagre på norsk sokkel, og har publisert et atlas over den sørlige delen av Barentshavet.

Atlaset er utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet, og er det tredje i rekken. Det første CO2- lagringsatlaset for den norske delen av Nordsjøen ble lasert for to år siden, etterfulgt av et atlas over Norskehavet tidligere i år.

Kartleggingen omfatter den delen av Barentshavet som er åpnet for petroleumsvirksomhet, og viser at det teoretisk er mulig å lagre 7,2 gigatonn her. Av dette har de antatt mest sikre deponiene en lagringskapasitet på 0,1 gigatonn. Til sammenligning kan den norske delen av Nordsjøen romme ti ganger så mye, altså 70 gigatonn, mens Norskehavet har en moden kapasitet på 5,5 gigatonn.

Atlasene bygger på informasjon fra seismiske undersøkelser samt brønn- og produksjonsdata fra oljevirksomheten, men Barentshavet er mye mindre utforsket enn Nordsjøen og Norskehavet.

Oljedirektoratet har under arbeidet med de tre atlasene kartlagt formasjoner fylt med sjøvann – akviferer – og andre strukturer i undergrunnen, og deretter evaluert om disse egner seg til langsiktig og sikker lagring. Ett av kriteriene er at lagrene ikke skal ha noen negativ innvirkning på olje- og gassvirksomheten nå eller i framtiden.