Når desimalene teller

06.01.2014
I høst er det 40 år siden Måling i Oljedirektoratet ble formelt opprettet. Det første formelle tilsynet på sokkelen ble gjennomført på Ekofisk (Gulftide) i oktober 1973.

Inspeksjonsrunde på gassanlegget i Dornum i Tyskland
Inspeksjonsrunde på gassanlegget i Dornum i Tyskland
(Foto: Emile Ashley)

All olje og gass som produseres og eksporteres fra norsk sokkel måles: Produksjonsmengde, salgsmengde og mengde gass som forårsaker utslipp av karbondioksid (CO2) og nitrogenoksider (NOx). Målingene danner grunnlaget for oljeselskapenes inntekter og videre statens innkreving av selskapsskatt og miljøavgift.

Målelagets fem ansatte fører tilsyn med installasjonene og terminalene for å sikre at målestasjonene er innenfor toleransene gitt i en måleforskrift. Små avvik på en målestasjon kan utgjøre mye penger.

Oljedirektoratet holder tilsyn med 63 anlegg fordelt på 14 operatører, både norske og grensefelt. Av disse er sju satellitter knyttet til installasjoner på britisk og dansk side med annet eierskap. Tolv er landanlegg i Norge, Skottland, England, Frankrike, Belgia og Tyskland.

Målelaget er pådriver for kompetansebygging i regi av Norsk forening for olje- og gassmåling (NFOGM). Videre var Oljedirektoratet en av initiativtakerne til North Sea Flow Measurement Workshop (NSFMW). Konferansen ble startet i 1993 med 50 deltakere, og har siden vokst til å favne 350 deltakere.