Kraft bak EOR-satsing

06.01.2014
Force vil klemme mer ut fra norsk sokkel.

(Illustrasjon: Anette Moi)

Illustrasjon: Anette Moi


EOR Competence Building Workshop ble arrangert i Stavanger i november. Force ønsker å styrke kompetansen innen EOR (Enhanced oil recovery). Hele 44 av selskapene som opererer på norsk sokkel er med i samarbeidsforumet Force. Force står for Forum for reservoir characterization, reservoir engineering and exploration technology cooperation. Oljedirektoratet er sekretariat for Force. Mer informasjon på www.force.org.

Det er et mål å få til etablering av profesjonsnettverk på tvers av selskapene som er representert. På seminaret ble erfaringene fra Snorre-feltet i Nordsjøen presentert. Prosjektet kalles Foam assisted water-alternating-gas og silicate field pilot. Blant foreleserne var forskningsdirektør Arne Skage fra Universitetet i Bergen og Tore Blaker fra Statoil.

Senere i november arrangerte Force endagsseminaret Late Life – Max Recovery i Stavanger. Force improved oil and gas recovery har etablert en nettverksgruppe for å sette søkelyset på maksimal utvinning fra modne felt på sokkelen. Dette seminaret hadde to tema: Hvor finnes den gjenværende oljen, og hvilke metoder må til for å hente ut reservene.

«Oljedirektoratet ser på EOR som et svært viktig område. Vi må samarbeide med både industri og forskningsmiljø for å få implementert EOR på norsk sokkel. Gode diskusjoner og kunnskapsutveksling gjennom disse seminarene er viktig for en optimal oljeutvinning, både for modne felt og nye utbygginger,» sier Arne Holhjem, direktør for teknologi, miljø og økt utvinning i Oljedirektoratet.

 

FORCE