Nettsted har erstattet Faktaheftet

01.12.2015
Et fast innslag på kontorpultene, Faktaheftet, er historie. Papirutgaven erstattes av nettstedet www.norskpetroleum.no.

Norsk petroleum

På det nye nettstedet er innholdet i Faktaheftet omorganisert slik at beskrivelser og fakta knyttes nærmer sammen. Artikler og fakta er illustrert gjennom bilder, grafikk og kart. All informasjon er tilgjengelig uavhengig av digital plattform, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles gjennom e-post og sosiale medier.

Innen hvert emne finner du lenker til mer detaljert informasjon. På samme måte som Oil Facts, blir deler av faktagrunnlaget daglig synkronisert mot Oljedirektoratets faktadatabaser.

Det nye nettstedet retter seg mot et bredere publikum og er således et supplement til Oljedirektoratets faktasider og faktakart som i større grad retter seg mot profesjonelle brukere.

www.norskpetroleum.no finner du blant annet informasjon om:

  • Petroleumssektorens betydning for norsk økonomi
  • Beskrivelse av pågående aktivitet på norsk sokkel
  • Organisering av petroleumsvirksomheten
  • Regulatoriske rammevilkår gjennom hele livssyklusen, fra åpning av nytt leteareal til nedstenging av felt
  • Fakta om felt, funn, selskaper, leteaktivitet, produksjon og ressursgrunnlaget på norsk sokkel
  • Utslipp, utslippsreduserende tiltak og oljevernberedskap
  • Leverandørindustrien og satsing på forskning og teknologi
  • Forklaring av terminologi og energikalkulator

 

Oil Facts

 

Oil Facts

Oljedirektoratets og Olje- og energidepartementets app for iPhone finnes i oppdatert versjon. Du finner den i App Store ved å søke på Oil Facts. Appen er også tilgjengelig for Android og Windows phone.

 

Norsk sokkel nr.2-2015
Bente Nyland: Glasset er halvfullt
Intervjuet: Oljeministeren ber selskapene om å investere
Utradisjonell tenking gjorde Maria-utbyggingen mulig
Tema 50 år: Om å legge stein på stein
Offshorearbeid sikrere enn før
Sikkerhet har en pris
Ber om redusert dokumentmengde
Far og sønn Myhre diskuterer hva oljen har gjort med oss
OD-profilen: Diskos-database avgjørende for letesuksess
Tilgjengeliggjør enorme mengder sokkeldata
Heder til mattemodell
Geologi: Tette bergarter
Geologen – anvendelig på mange samfunnsområder
Hovedside: Innhold