Om å legge stein på stein

01.12.2015
Norsk sokkel følger opp artiklene fra forrige utgave hvor vi tok et tilbakeblikk. Det er 50 år siden den første konsesjonsrunden på norsk kontinentalsokkel. I denne utgaven ser vi på sikkerheten på den norske kontinentalsokkelen. Bærebjelken i den norske sikkerhetshistorien er tillit, tilliten mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter.

Illustrasjon: Roar Hagen

 

Et utvalg av sentrale skikkelser i oljebyen Stavangers historie.
Tidligere havrettsminister Jens Evensen, de tidligere Statoil-sjefene Arve Johnsen, Harald Norvik, Helge Lund, Norges første olje- og energiminister Bjartmar Gjerde, tidligere ordfører Arne Rettedal, tidligere sentrale ledere i Oljedirektoratet, og Fredrik Hagemann, Gunnar Berge og Farouk Al-Kasim – mens forfatteren Alexsander Kielland skuer i bakgrunnen.
(Illustrasjon: Roar Hagen, Norsk oljemuseum)

 

Historien viser at prisen å betale for slurv er skyhøy. Mange husker Alexander L. Kielland-ulykken som skjedde i 1980, og enda flere husker Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogolfen i 2010. I disse dager med store kostnadskutt er det enighet om at dette kan gå ut over sikkerhetsarbeidet. Vi spør hvor mye er godt nok?

I en annen sak setter nasjonalbibliotekar Aslak Myhre og faren Eldar – en gammel fagforeningskjempe i Kværner – hverandre i stevne for å dele tanker om den utviklingen de to profilene var med på da Stavanger la hermetikken bak seg og gikk inn i oljealderen. Det ble mye diskusjon om verftets betydning og om den norske mentaliteten.

 

Norsk sokkel nr.2-2015
Bente Nyland: Glasset er halvfullt
Intervjuet: Oljeministeren ber selskapene om å investere
Utradisjonell tenking gjorde Maria-utbyggingen mulig
Tema 50 år: Om å legge stein på stein
Offshorearbeid sikrere enn før
Sikkerhet har en pris
Ber om redusert dokumentmengde
Far og sønn Myhre diskuterer hva oljen har gjort med oss
OD-profilen: Diskos-database avgjørende for letesuksess
Tilgjengeliggjør enorme mengder sokkeldata
Heder til mattemodell
Geologi: Tette bergarter
Geologen – anvendelig på mange samfunnsområder
www.norskpetroleum.no – finn fakta om norsk sokkel