Tette bergarter

| Christian Magnus og Janka Rom, (Foto: Janka Rom)

Migmatitt og basaltganger

Migmatitt og basaltganger


Basalt på norsk sokkel kan være reservoar for olje eller gass dersom den har åpne sprekker og noe hulrom. Slik basalt er kartlagt i Norskhehavet, men det er ikke gjort funn i basalt. Migmatitten og basaltgangene kan observeres ved Håhammeren langs Hafrsjorden i Rogaland.

Migmatitt er en bergart som er dannet ved høyt trykk og høy temperatur dypt nede i jordskorpen. Migmatittgneis er en variant der steinen delvis har smeltet, slik at den får et årete og marmorert utseende. Bergarten består ofte av mørke slirer og bånd (eldre materiale) som «svømmer» i en lys, granittisk grunnmasse (nydannet materiale). Den granittiske delen kan være dannet ved injeksjon av magma, ved delvis oppsmelting av bergarten in situ (på stedet) eller ved reaksjon i fast fase.

Etter at migmatitten ble dannet er den blitt gjennomsatt (intrudert) av basalt (mørk bergart). Basalt dannes ved vulkanske utbrudd relativt direkte fra Jordens mantel og er en mørk, finkornet lavabergart.

Mørke og lyse krystaller (bildet) ligger i og nær midten av basaltgangene på grunn av langsom størkning og tid til å danne krystaller. Dette har skjedd ved lav temperatur og under lite trykk. Kontakten mot migmatitten er mer finkornet på grunn av avkjøling.

 

Norsk sokkel nr.2-2015
Bente Nyland: Glasset er halvfullt
Intervjuet: Oljeministeren ber selskapene om å investere
Utradisjonell tenking gjorde Maria-utbyggingen mulig
Tema 50 år: Om å legge stein på stein
Offshorearbeid sikrere enn før
Sikkerhet har en pris
Ber om redusert dokumentmengde
Far og sønn Myhre diskuterer hva oljen har gjort med oss
OD-profilen: Diskos-database avgjørende for letesuksess
Tilgjengeliggjør enorme mengder sokkeldata
Heder til mattemodell
Hovedside: Innhold Geologen – anvendelig på mange samfunnsområder
www.norskpetroleum.no – finn fakta om norsk sokkel

Tema: Geologi

01.12.2015