Norsk sokkel nr. 3-2008

Nr3-2008
15.12.2008
Seismisk datainnsamling har vært kilde til mange kritiske oppslag i mediene i år. Oljedirektoratet svarer på påstander og gir innspill til hvordan sameksistensen med fiskerinæringen skal styrkes. Teknologisatsingen bør også styrkes.

I denne utgaven forklarer flere sentrale aktører behovet for fullskala teknologipiloter ute på feltene.

Norsk Sokkel portretterer også olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Og dette nummeret byr på en geologisk sjokkhistorie!

 

Innhold

 Terje Riis-Johansen  Mona Fredheim og Sissel Eriksen  Margareth Øvrum  Torgunn Kvervavik og Knut Henrik Jakobsson  Ritlandskrateret