Godt grep om gassen

15.12.2008
Det er ikke nok å ha mye gass ”i banken”, like viktig er det å forvalte den på en smart måte. Åse Boberg Haugland har analysert gassperspektivene.
  • Bente Bergøy Miljeteig / Emile Ashley (foto)

OD-PROFILEN: Åse Boberg Haugland

Åse Boberg Haugland

Aktuell:
Økonom, ansatt i Oljedirektoratet siden 1994. Har koordinert arbeidet med gassperspektivanalysen.

 

”For all del, jeg har ikke ledet arbeidet med Oljedirektoratets perspektivanalyse. Jeg har koordinert, vært bindeleddet i prosessen, men hele gassforvaltningslaget står bak,” understreker Haugland.

Hun snakker intenst på inn- og utpust mens hun veiver energisk med hendene. Ikke fordi hun er spesielt temperamentsfull, hun blir bare så utrolig engasjert.

”Jeg er egentlig veldig tålmodig og målrettet. Det har vært helt nødvendig for å komme i mål med perspektivanalysen.”

I perioder er det gått med både kvelder og helger til å løse oppdraget – nemlig å ”utføre helhetlige sokkelanalyser for å avdekke hvordan og når ressursene bør utvikles for å sikre høyest mulig verdiskaping for sokkelen totalt sett og i et langsiktig perspektiv” (hentet fra mandatet til OD sitt gassforvaltningslag).

 

Arbeidsjern

Arbeidet med analysen har vært krevende, men spennende, oppsummerer Haugland, som beskrives som et arbeidsjern som verken er redd for ansvar eller utfordringer.

”Resultatet er det som teller, at vi får til gode produkter og at vi leverer når vi sier at vi skal gjøre det. Jeg er nok ganske tydelig og direkte, og jeg er ikke redd for å gå utradisjonelt til verks. Men jeg håper jeg blir oppfattet som inkluderende.”

Hun snakker om prosesser på kryss og tvers i organisasjonen, om samhandling og om involvering. Gasstrategi henger nemlig tett sammen med ressursforvaltning. Mange miljøer i direktoratet har lagt brikker i perspektivpuslespillet. Bakteppet for analysen er en erkjennelse av at sokkelen er i ”bevegelse”. Gass spiller en stadig større rolle, og det er avgjørende at vi får til gode dreneringsstrategier.

Haugland har fått et overblikk over samfunnets gasskapital og hun håper analysen kan være til hjelp når industrien og myndighetene gjør sine veivalg. Analysen viser at det må mye gass til før det er en god løsning å bygge en ny stor rørledning til markedet. Dersom det blir gjort ett eller flere store funn, kan situasjonen bli en helt annen. Da kan det bli bruk for flere rør.

 

Økonom

Haugland er økonom og har jobbet i Oljedirektoratet siden 1994. Siden 2000 har det handlet om gass, da ble hun dratt inn i arbeidet med planer for utbygging og drift (PUD) for Snøhvitfeltet i Barentshavet og, etter hvert, Ormen Lange i Norskehavet.

”Gass er komplekst. Jo mer jeg lærer, desto mer ydmyk blir jeg i forhold til alt jeg ikke kan.”

I Oljedirektoratet er hun omgitt av mange som kan mye. Det er et privilegium, mener hun: ”Jeg er så heldig at jeg får jobbe med mange av seniorene i organisasjonen, blant andre Tore Bjordal og Rolf Wiborg. Vi diskuterer, og de utfordrer meg. Det er viktig, for da er jeg nødt til å stoppe opp og tenke over hva jeg holder på med. Da lærer jeg!”

Uansett må hun holde på med noe hun tror på, noe som gir mening og resultater. Hun trives bra der hun er, bak sceneteppet i oljeindustrien, hvor hun kan gi gode innspill til myndigheter og industri.

”Jeg vet ikke helt hva jeg ellers ville ha gjort. Jobbet med bistand, kanskje?”