Lagkameratene

15.12.2008
Hver sjuende ansatt i Oljedirektoratet er ny av året. Norsk Sokkel har møtt to nyansatte og han som hadde ansvaret for å finne dem.
  • Bente Bergøy Miljeteig / Emile Ashley (foto)

Torgunn Kvervavik og Knut Henrik Jakobsson er nye i Oljedirektoratet.

Torgunn Kvervavik og Knut Henrik Jakobsson
er nye i Oljedirektoratet.

 

Senioren

 

Knut Henrik Jakobsson har jaktet på olje i 30 år, hovedsakelig for Statoil. Nå er petroleumsgeologen klar for Oljedirektoratet.

CV-en på fire tette sider bekrefter at Jakobsson har vært borti mye, både i Norge og ute i verden.

Han har vært roughneck på Svalbard, fulgt opp små og store felt i Nordsjøen og drevet med internasjonal forretningsutvikling – blant annet. Da han gikk av med tidligpensjon tidligere i år, ledet han StatoilHydros enhet for internasjonal letestrategi.

 

Tungt fagmiljø

- Jeg søkte jobb i Oljedirektoratet fordi jeg ønsker å være et sted med bra omdømme, tungt fagmiljø og gode databaser. Her er det mange dyktige og kunnskapsrike fagfolk og utfordrende oppgaver, sier 59-åringen.

Han synes fortsatt at det er kjekt å jobbe med norsk sokkel, han vil bidra til at aktiviteten opprettholdes og at det fortsatt skal være interessant for oljenæringen å satse på Norge.

I Oljedirektoratet arbeider han med å oppdatere anslaget over uoppdagede ressurser, i tillegg gir han geologiske innspill til lisenslaget for den nordlige delen av Nordsjøen.

 

Internasjonal

Halve stillingen hans er knyttet til den internasjonale virksomheten, for tiden er han engasjert i flere prosjekter i Sør-Amerika og Asia. Å reise verden rundt på oppdrag for Oljedirektoratet er noe annet enn å jakte lisenser for Statoil. Nå skal Jakobsson samarbeide, hjelpe og gi råd.

- Jeg liker miksen av oppgaver. Ingen dager er like. Men innimellom er det hektisk, jeg er litt overrasket over hvor lite ressurser det er her i forhold til selskapene vi skal følge opp. Han har regnet på det – direktoratets årsbudsjett tilsvarer 70 dagers boring med rigg: - Det setter ting i perspektiv!

Overgangen fra børsnotert selskap til et forvaltningsorgan er stor. Men det er sunt å skifte beite, veksle mellom for eksempel oljeselskap, departement og direktorat. Da forstår du rollene bedre og knytter kontakter, mener han. Jakobsson merker også overgangen fra en linjeorganisasjon med et visst hiearki til OD sin flate modell med bare to nivåer.

- Jeg synes nok at det er en noe uklar kommandostruktur her. Mål, ressurser, prioriteringer og den slags kunne vært klarere kommunisert. Men dette er vel en konsekvens av en organisasjon med få ledere.

 

Smart grep

Oljedirektoratet har fått 30 nye medarbeidere i 2008. Jakobsson mener at det er et smart grep å satse på en kombinasjon av erfarne og nyutdannede.

- Vi lærer av hverandre, utveksler erfaringer og synspunkter. Jeg synes det er kjekt å jobbe med entusiastiske unge. De har ofte en annen ”tilnærming til verden” enn oss ”gamle”. Og så har de oppdatert kunnskap og god kjennskap til nye verktøy, sier han.

 

Junioren

 

Torgunn Kvervavik skulle ikke bli økonom, og særlig ikke i oljenæringen. Hun ville bli fisker. Slik gikk det ikke.

Etter fullført videregående skole dro hun til Tyskland for å jobbe ett år med utviklingshemmede barn og ungdom. Da hun kom hjem, tok hun ettårig studium i Tysk for næringslivet ved Norges Handelshøgskole i Bergen. Deretter gjøv hun løs på studier i samfunnsøkonomi: - Planen var nå å jobbe med eksport til Tyskland.

 

Annonse på Internett

Men da hun var i ferd med å avslutte studiene, ble hun tipset om en stillingsannonse på Oljedirektoratets nettsted.

- Derfra gikk alt veldig fort. Jeg fikk jobben, skrev ferdig masteroppgaven min og flyttet til Stavanger, sier 26-åringen, som nå er blitt petroleumsøkonom.

Etter et par måneder i Oljedirektoratet melder hun om spennende oppgaver og utmerket trivsel.

- Jeg har aldri lært så mye på så kort tid, tror jeg. Det er så mye kunnskap og mange flinke folk her, sier Kvervavik, som synes det er flott at Oljedirektoratet rekrutterer både erfarne og nyutdannede.

 

Mye å lære

Petroleumsøkonomen har generell bakgrunn, men hun lærer stadig mer om olje, boring, geologi, ressurser og reserver. I Oljedirektoratet jobber hun spesielt med letestrategi, lisensene nord i Nordsjøen og med å vurdere verdipotensialet på norsk kontinentalsokkel.

Høsten har vært travel, for hun har også forberedt seg på å forsvare masteroppgaven i samfunnsøkonomi. Oppgaven tar for seg de offentlige støttede eksportkredittene (eksportsubsidier som tilbys i form av subsidierte lån til importør av et norsk eksportgode og/eller tilbys i form av statsgarantier).

- Ryddige arbeidsforhold, fleksibel arbeidstid og god lønn spiller en rolle, selv om ikke lønna var det mest avgjørende for meg. Det viktigste er å trives med det man holder på med, konstaterer Torgunn Kvervavik.